Länk till Pireva startsida

Elektronik och Lampor

Bild, sorteringskategori

Elektronik och lampor omfattas av ett nationellt producentansvar. Det innebär att producenterna ska ta tillbaka uttjänta elektriska produkter och lampor för att sedan återvinna dem. Elektriska apparater och lampor räknas som farligt avfall och kan ha en stor påverkan på vår miljö ifall de inte sorteras på rätt sätt.  

Exempel på elektronik:
TV, radio, datorer, mobiltelefoner, hushållsmaskiner, kyl, frys, produkter med inbyggda batterier
  
Exempel på lampor: glödlampor, lågenergilampor och lysrör
 
Återvinning
Elektronikproducenternas egna bolag Elkretsen tar hand om sorterad elektronik och lampor och skickar iväg dessa till olika behandlingsanläggningar för materialåtervinning eller energiutvinning.

I butiker som säljer elektronik och lampor
I särskild behållare i soprum om sådan finns
Bredviksbergets ÅVC
Mobila ÅVC