Länk till Pireva startsida

Avgifter för slamtömning

Avgift för tömning via ordinarie tömningsrunder   
Storlek på brunn/tank Pris per tömning (inkl. moms)
Brunn eller tank 0-3 m3     929 kr
Brunn eller tank 3-6 m3   1 419 kr
Brunn eller tank 6-9 m3  1 640 kr
Brunn eller tank 9-12 m3  1 982 kr
Brunn eller tank >12 m3  2 633 kr
Avgift för extratömning 
(inkl. moms)
         
Avstånd tur och retur 0-59 km 60-89 km 90-129 km 130-159 km 160-199 km
0-3 m3  1 506 kr  1 935 kr  2 364 kr  2 795 kr  3 223 kr
3-6 m3  1 800 kr  2 230 kr  2 660 kr  3 090 kr  3 518 kr
6-9 m3  2 099 kr  2 528 kr  2 956 kr  3 384 kr  3 816 kr
9-12 m3  2 393 kr  2 821 kr  3 252 kr  3 681 kr  4 111 kr
>12 m3  3 897 kr  5 108 kr  6 318 kr  7 528 kr  8 737 kr
Tilläggsavgifter  Pris (inkl. moms)
Tömning samma dag som beställning 589 kr
Långt dragavstånd, mer än 15 meter mellan fordon och brunn 550 kr
Framkörning utan att tömning kan verkställas 618 kr