Länk till Pireva startsida

Hämtning av grov- och restavfall vid fast vår- eller höstrunda

Vår och höst kör vi en insamlingsrunda för att samla upp grovavfall och restavfall som man anmält att man vill lämna från hushåll. Max tre enheter per hämttillfälle och avfallet ska stå lätt tillgängligt för vårt fordon, placerat väl synligt vid infarten/tomtgränsen.
Nästa insamlingsrunda sker på hösten och startar 17 september, 2018 (vecka 38). Vi tar emot anmälningar om hämtning av grov- och restavfall en månad innan detta datum. Det innebär att från och med måndag 20 september går det bra att anmäla hämtning och senast fredag 14 september ska du ha anmält att du vill ha hämtning till vår kundservice.

Behöver du få tidigare hämtning av grov- och restavfall kan du beställa det här.