Länk till Pireva startsida

Oljeförorenat avfall Haraholmen

Här återvinner vi olja

På Pirevas anläggning för farligt avfall vid Haraholmen kan vi ta emot allt från vattenskadad olja till oljeskadat vatten, oljeavskiljare, oljeskadade jordar, oljefilter, emulsioner och oljeslam.

Den 1 januari 2016 flyttades verksamheten för oljeförorenat avfall från NBA Energi & Miljöutveckling till Pireva. Den kompletterar på ett bra sätt vårt övriga tjänsteutbud och vi kan därmed erbjuda våra kunder behandling av både vanligt avfall och farligt avfall på flera kvalificerade anläggningar i Piteå. 

Kontakta oss om du har frågor eller vill ha prisuppgifter.