Länk till Pireva startsida

Hämtning farligt avfall

Vi sköter transporten

Vi hämtar farligt avfall hos företag och ombesörjer fortsatt omhändertagande.

Viktigt för dig som vill ha farligt avfall hämtat: 

 • Transportdokumentet ska vara ifyllt av kunden vid avlämning.  
   
 • Avfallet ska vara korrekt förpackat och märkt i hela, rena och väl tillslutna emballage, helst orginalemballage, annars beständigt märkta så att innehållet tydligt framgår.
   
 • Om leveransen består av flera enheter bör det vara placerat på pall med krage/sträckfilm.

 • Olika typer av farliga avfall ska hållas isär och får inte blandas på ett otillbörligt sätt.

 • Spillolja i dunkar ska vara max. 25 liter, annars lämnas det i fat.

 • Fett, skräp och trasor lämnas i till exempel. fat med spännlock. Avfallet får inte blandas
  med annat.