Nytt verksamhetsområde Nötön/Renön

Bild;Stadsfjärden mot Nötön

Aktuell information 170821 - Informationsmöte i september

Piteå Renhållning & Vatten kommer att bjuda in till en informationsträff den 13 september klockan 18.30 i Stadshuset. Vi berättar om den planerade utbyggnationen av vatten och avlopp på Nötön/Renön. Inbjudan kommer skickas ut till berörda per post i slutet av augusti. Minnesanteckningar från mötet kommer att läggas upp på hemsidan för de som ej har möjlighet att delta.

Aktuell information 170613 - Projekteringen har startat upp 
Norconsult kommer att ansvara för projektering av de nya VA-ledningarna. Projekteringen har påbörjats vilket innebär att personer från Norconsult kommer att vistas i området för att göra inmätningar och geoteknik under sommaren och hösten.

Aktuell information 170524 - Riktlinjer för nytt verksamhetsområde för VA
Piteå kommun har under 2015-2016 arbetat med att se över vatten- och avloppssituationen för fritids- och bostadsområden som inte är anslutna till det kommunala VA-ledningsnätet. 

Under 2016 presenterades ett förslag till riktlinjer för inrättandet av nya verksamhetsområden för vatten och avlopp och en tanke om hur tillsynen av enskilda avlopp i kommunen ska hanteras. De områden som föreslogs bli nya verksamhetsområden är delar av Nötön/Renön, Långnäs,och Rosvik.

Kommunfullmäktige beslutade på sitt sammanträde 2016-12-19 att utöka verksamhetsområdet på delar av Nötön och Renön. Pireva fick därmed, i egenskap
av VA-huvudman i kommunen, uppdraget att anlägga 
VA-ledningar i området. 

Preliminär grov tidplan för arbetet med Nötön/Renön:

  • 2017 Planering/projektering
  • 2018-2019 Utbyggnad av ledningsnät

Mer information kommer ges till dig som är berörd allt eftersom projektet fortskrider och hemsidan kommer att uppdateras löpande med information, dokument och nyheter kring det nya verksamhetsområdet på Nötön/Renön.

För att ta del av VA-planen besök Piteå kommuns hemsida på denna länk: www.pitea.se/vaplanering 

 

Kontakt

Vid frågor om projektet kontakta projektledare
Per Andersson på
tel. 0911-69 60 21 eller
skicka er fråga via e-post till: info@pireva.se

Piteå Renhållning & Vatten AB     Box 555, 943 28 Öjebyn