Nytt verksamhetsområde Renön/Nötön

Bild;Stadsfjärden mot Nötön

Aktuell information 171011- Kompletterande markundersökningar
Kompletterande geotekniska markundersökningar utförs under vecka 42-44. Borrbandvagn och personal från Norconsult kommer att undersöka marken. De kommer att befinna sig utefter vägarna i området och trafikanter uppmanas till försiktighet.

Aktuell information 170927- Ansökan om ersättning för onyttigblivna anläggningar
Nu finns ansökningsblanketter för ansökan om onyttigblivna VA-anläggningar under dokument. Villkor för ersättning finns i ansökningsblanketterna. Skicka in din ansökan senast 2018-03-31. Kom ihåg att samråda med Pireva/Piteå Kommun vid behov av eventuella nyinvesteringar, ersättning kan annars ej ges.

Aktuell information 170925 - Geotekniska markundersökningar
Pireva har påbörjat planering av kommunalt vatten och avlopp på Renön/Nötön. Som ett led i detta arbete kommer geotekniska markundersökningar utförs under vecka 39-40. Borrbandvagn och personal från Norconsult kommer att undersöka marken. De kommer att befinna sig utefter vägarna i området och trafikanter uppmanas till försiktighet. 

Aktuell information 170821 - Informationsmöte i september

Piteå Renhållning & Vatten kommer att bjuda in till en informationsträff den 13 september klockan 18.30 i Stadshuset. Vi berättar om den planerade utbyggnationen av vatten och avlopp på Nötön/Renön. Inbjudan kommer skickas ut till berörda per post i slutet av augusti. Minnesanteckningar från mötet kommer att läggas upp på hemsidan för de som ej har möjlighet att delta.

Aktuell information 170613 - Projekteringen har startat upp 
Norconsult kommer att ansvara för projektering av de nya VA-ledningarna. Projekteringen har påbörjats vilket innebär att personer från Norconsult kommer att vistas i området för att göra inmätningar och geoteknik under sommaren och hösten.

 
Piteå Renhållning & Vatten AB     Box 555, 943 28 Öjebyn