Sommarvatten slås på till fritidshusområden

Från och med tisdag 2 maj påbörjas arbetet med att slå på det kommunala sommarvattnet. Arbetet sker områdesvis enligt en särskild plan och beräknas pågå fram till fredag 12 maj. 

När sommarvattnet slås på är du som fastighetsägare ansvarig för att systemet i den egna fastigheten är avstängt för att undvika vattenskador.

Vid frågor om sommarvatten kontakta vår kundservice
på tel. 0911-931 01.

 

Avlopp

Vårtömning av enskilda avlopp

Bild;Slambil

Vårtömning av slambrunnar och avlopps-tankar har påbörjas. Tömningen sker områdesvis enligt upprättade tömningslistor.
  
Du som får din brunn eller tank tömd se till att den är framskottad och tänk på att se till att det finns en framkomlig väg till tömningsstället för slamtömningsfordonet. 

Nedsatt väg - vägföreningar
Vägföreningar uppmanas att kontakta Pireva angående nedsatt väg innan tömningsperioden startar.

För mer information och frågor om tömning av enskilda avloppsanläggningar kontakta vår kundservice på tel. 0911-931 01.

Vatten

Avläsning av vattenmätare


I veckan kommer alla fastighetsägare att få ett brev om att senast måndag 15 maj ska den årliga avläsningen av vattenmätaren vara gjord. Uppgifterna från avläsningen ligger till grund för förbrukningsavgiften för vatten och avlopp på din VA-räkning.

Du kan registrera din vattenförbrukning genom att "klicka" in dig på länken till höger som heter "Registrering av mätarställning". Det går också bra att fylla i den talongen som följer med det brev som skickats ut från Pireva. 

Har du några frågor om avläsning av vattenmätaren kontakta vår kundservice 
på tel. 0911-931 01.

 


Öppettider

 
Sandholmen avloppsreningsverk
Måndag-fredag kl 7.00-16.00 

Degerängets vattenverk
Måndag-fredag kl 7.00-16.00 

Registrering av vattenmätare.nytt fönster

Pirevas miljöalmanacka

Felanmälan

Nyheter

Piteå Renhållning & Vatten AB     Box 555, 943 28 Öjebyn