Hösttömning av enskilda avlopp pågår

Bild;SlamtömningsbilHösttömning av slambrunnar eller avloppstankar påbörjades under vecka 33. Tömningen sker områdesvis enligt upprättade tömningslistor.
 
Du som får din brunn eller tank tömd i höst tänk på att se till att det finns en framkomlig väg till tömningsstället för slamtömningsfordonet.

För mer information och frågor om tömning av enskilda avloppsanläggningar kontakta vår kundservice på
tel. 0911-931 01.

 

Senaste nytt

Ny VA-plan för Piteå kommun

Bild;VattenglasPiteå kommun har påbörjat ett arbete med att se över vatten- och avlopps-situationen för fritids- och bostadsområden som inte är anslutna till det kommunala VA-ledningsnätet. 

Ett förslag till riktlinjer för inrättandet av nya verksamhetsområden för vatten och avlopp och en tanke om hur tillsynen av enskilda avlopp i kommunen ska hanteras finns framtaget. De områden som föreslås bli nya verksamhetsområden är delar av Långnäs, Nötön/Renön och Rosvik. Nu inbjuds fastighetsägare och allmänheten till samrådsmöten för att kunna komma med synpunkter på förslaget.

För att ta del av VA-planen och när samråden sker besök Piteå kommuns hemsida på denna länk: www.pitea.se/vaplanering 

Vid frågor kontakta Maria Widman, Piteå kommun avd. samhällsbyggnads
tel. 0911- 69 70 64

 

Miljö

Avläsning av vattenmätaren kan göras året runt

Varje år ska du som fastighetsägare läsa av din vattenmätare och registrera mätar-ställningen, som i sin tur ligger till grund för förbrukningsavgiften för vatten och avlopp på din VA-räkning.

Du kan registrera din vattenförbrukning genom att "klicka" in dig på länken till höger som heter "Registrering av mätarställning". Det går också bra att fylla i den talongen som följer med det brev som skickats ut från Pireva. 

Har du några frågor om avläsning av vattenmätaren kontakta vår 
kundservice på tel. 0911-931 01.


Öppettider

 
Sandholmen avloppsreningsverk
Måndag-fredag kl 7.00-16.00 

Degerängets vattenverk
Måndag-fredag kl 7.00-16.00 

Nyheter

Piteå Renhållning & Vatten AB     Box 555, 943 28 Öjebyn