Hösttömning av enskilda avloppsanläggningar

Bild;SlamtömningsbilHösttömning av slambrunnar eller avloppstankar pågår i Piteå kommun. Tömningen sker områdesvis enligt upprättade tömningslistor.
 
Du som får din brunn eller tank tömd i höst tänk på att se till att det finns en framkomlig väg till tömningsstället för slamtömningsfordonet.

För mer information och frågor om tömning av enskilda avloppsanläggningar kontakta vår kundservice på tel. 0911-931 01.

 

Vatten

Sommarvattnet till fritidshus stängs av

Bild;vattenkranFrån och med måndag den 29 september påbörjas arbetet med att stänga av det kommunala sommarvattnet för denna säsong. Arbetet beräknas pågå fram till fredag 10 oktober.
 
Som fastighetsägare bör du tänka på att när vinterns kyla slår till är det viktigt att ta hand om sitt fritidshus och andra fastigheter som inte används under den kalla årstiden.

För att undvika att ledningar och vattenlås fryser sönder under vinterhalvåret bör fritidshusägare tömma dessa på vatten. Vattenledningar som ej är isolerade löper risk att frysa sönder då de exponeras av kyla. Genom att hålla igång värmen i fritidshuset under vintern så minskar risken för att ledningar fryser sönder.

Har du några frågor om avstägningen av sommarvatten kan du kontakta vår kundservice på tel. 0911-931 01.

Miljö

Entreprenadarbetet på Hemlunda och Vitsand

Bild;ledningarArbetet med att bygga ut nya vatten- och avloppsledningar på Hemlunda och Vitsand fortskrider under hösten. I september månad kommer en ny pumpstation att färdigställas på Vitsand och sedan kommer vattnet att kopplas in på området.
 
Under augusti-september pågår arbetet med att gräva och anlägga ny vatten- och avloppsledningar i den första etappen på Hemlunda. Därefter kommer tre nya pumpstationer att installeras innan vattnet släpps på i området. 
 
I den bifogade länken till hemsidan om nytt verksamhetområde finns det kartor där etappindelningen beskrivs och information om tidsplanen för projektet.

Läs mer i denna länk

 


Öppettider

 
Sandholmen avloppsreningsverk
Måndag-fredag kl 7.00-16.00 

Degerängets vattenverk
Måndag-fredag kl 7.00-16.00 

Nyheter

Piteå Renhållning & Vatten AB     Box 555, 943 28 Öjebyn