Dags för den årliga avläsningen av din vattenmätare

Piteå Renhållning & Vatten (Pireva) har skickat ut ett brev till dig som äger en villa eller annan fastighet om att det nu är dags för den årliga registreringen av vattenmätarställningen. Som fastighetsägare ska du läsa av din vattenmätare och lämna in registreringen senast tisdag den 20 maj. Uppgifterna från avläsningen ligger till grund för förbrukningsavgiften för vatten och avlopp på din VA-räkning.

Du kan registrera din vattenförbrukning genom att "klicka" in dig på länken till höger som heter "Registrering av mätarställning". Det går också bra att fylla in det talongen som följer med det brev som skickats ut från Pireva.

Har du några frågor om avläsning av vattenmätaren kontakta vår kundtjänst
på tel. 0911-931 01.

 

Vatten

Tvätta din bil i en tvätthall

Bild;vattenkranNär du tvättar din bil ska det helst ske i en automattvätt som är utrustad med reningsanläggning. Tvätta aldrig bilen på gatan eller på asfalterad mark. Tvättvattnet rinner då ner i dagvattenbrunnar och hamnar orenat i närmaste vattendrag. Tvättvattnet kan innehålla skadliga tvättkemikalier och föroreningar i form av asfalt- och oljerester samt flera typer av tungmetaller. 
 
Om du inte har möjlighet att tvätta i en tvätthall med reningsutrustning skall manuell tvätt av bilen ske på gräs eller grus. Då kan tvättvattnet tas upp av marken. 

Motortvätta aldrig själv utan överlåt arbetet till en verkstad som har utrustning för mottagning av vatten för motortvätt. Häll aldrig förbrukad kylarglykol i avloppet då den försämrar reningen vid avloppsreningsverken. Samla upp glykolen och lämna in den på sorteringsstationen för Farligt avfall på Bredviksbergets återvinningscentral.

 

Miljö

Etappindelningen klar för Hemlunda och Vitsand

Bild;ledningarPlaneringsarbetet med nytt verksamhets-område på Hemlunda och Vitsand har kommit så pass långt att etappindelningen av entreprenaden är klar. Det innebär att Pireva vet vilka områden som kommer att få nya avlopps- och vatten-ledningar under år 2014 och 2015.

I den bifogade länken till hemsidan om nytt verksamhetområde finns det kartor där etappindelningen beskrivs. Tidsplanen för arbetet med nytt verksamhetsområde har också reviderats och ligger på den sidan.

Läs mer i denna länk

 


Öppettider

 
Sandholmens avloppsreningsverk
Måndag-fredag kl 7.00-16.00 

Degerängets vattenverk
Måndag-fredag kl 7.00-16.00 
Piteå Renhållning & Vatten AB     Box 555, 943 28 Öjebyn