Hösttömning av enskilda avlopp

Bild;SlamtömningsbilHösttömning av slambrunnar eller avloppstankar pågår under perioden augusti-november. Tömningen sker områdesvis enligt upprättade tömningslistor.
  
Du som får din brunn eller tank tömd i höst tänk på att se till att det finns en framkomlig väg till tömningsstället för slamtömningsfordonet. 

För mer information och frågor om tömning av enskilda avloppsanläggningar kontakta vår kundservice på 
tel. 0911-931 01.

 

Senaste nytt

Ta hand om ditt fritidshus inför vintern

Bild;Vattendroppe

Arbetet med att stänga av det kommunala sommarvattnet har avslutat.

Nu när sommarvattnet är avslaget bör du som har ett fritidshus tömma ledningar och vattenlås på vatten så att dessa inte fryser sönder under vinterhalvåret.

Tänk på att ledningar som ej är isolerade löper större risk att frysa sönder då de exponeras av kyla.
  

 

Vatten

Vattenmätaren kan läsas av året runt

Varje år ska du som fastighetsägare läsa av din vattenmätare och registrera mätar-ställningen, som i sin tur ligger till grund för förbrukningsavgiften för vatten och avlopp på din VA-räkning.

Du kan registrera din vattenförbrukning genom att "klicka" in dig på länken till höger som heter "Registrering av mätarställning". 
  
Har du några frågor om avläsning av vattenmätaren kontakta vår 
kundservice på tel. 0911-931 01.


Öppettider

 
Sandholmen avloppsreningsverk
Måndag-fredag kl 7.00-16.00 

Degerängets vattenverk
Måndag-fredag kl 7.00-16.00 

Nyheter

Piteå Renhållning & Vatten AB     Box 555, 943 28 Öjebyn