Tvätta din bil i en tvätthall

Bild;BilrytaTvätta din bil i en biltvättsanläggning, och allra helst i en miljömärkt! Det finns både automatiska och gör-det-själv-hallar. Biltvättsanläggningar ska ha oljeavskiljare eller reningsverk för att rena det förorenade vattnet från tvätten.
 
Tvätta aldrig bilen på gatan eller på asfalterad mark. Tvättvattnet rinner då ner i dagvattenbrunnar och hamnar orenat i närmaste vattendrag. Tvättvattnet kan innehålla skadliga tvättkemikalier och föroreningar i form av asfalt- och oljerester samt flera typer av tungmetaller. 
 
Om du inte har möjlighet att tvätta i en tvätthall med reningsutrustning skall manuell tvätt av bilen ske på gräs
eller grus. Då kan tvättvattnet tas upp av marken. 

Motortvätta aldrig själv utan överlåt arbetet till en verkstad som har utrustning för mottagning av vatten för motortvätt. Häll aldrig förbrukad kylarglykol i avloppet då den försämrar reningen vid avloppsreningsverken. Samla upp glykolen och lämna in den på mottagningsstationen för Farligt avfall på Bredviksbergets återvinningscentral.
 

Avlopp

Vårtömning av enskilda avlopp

Bild;Slambil

Vårtömning av slam-brunnar och tankar pågår och sker områdesvis enligt upprättade tömningslistor. 
 
För att tömningsfordonet ska kunna utföra slamtömningen måste det finnas en framkomlig väg till tömningsstället, dvs vägen till slambrunn/tank skall vara plogad och brunn/tank framskottad. Om framkomlig väg saknas och tömning ej kan utföras debiteras en framkörningsavgift.

Nedsatt väg - Vägföreningar

Vägföreningar uppmanas att kontakta Piteå Renhållning & Vatten angående nedsatt väg innan tömningsperioden startar.

För mer information och frågor om tömning av enskilda avloppsanläggningar och slambrunnar kontakta Anita Larsson på tel. 0911-931 36.

Vatten

Dags för självavläsning av vattenmätaren

Bild;VattenmätarePireva har skickat ut ett brev till dig som äger en villa eller annan fastighet om att det nu är dags för den årliga registreringen av vattenmätarställningen. Som fastighetsägare ska du läsa av din vatten-mätare och lämna in registreringen senast fredag den 15 maj. Uppgifterna från avläsningen ligger till grund för förbrukningsavgiften för vatten och avlopp på din VA-räkning.

Du kan registrera din vattenförbrukning genom att "klicka" in dig på länken till höger som heter "Registrering av mätarställning". Det går också bra att fylla i och skicka in talongen som följer med utskicket från Pireva.
 
Har du några frågor om avläsning av vattenmätaren kontakta vår kundservice 
på tel. 0911-931 01.


Öppettider

 
Sandholmen avloppsreningsverk
Måndag-fredag kl 7.00-16.00 

Degerängets vattenverk
Måndag-fredag kl 7.00-16.00 
Piteå Renhållning & Vatten AB     Box 555, 943 28 Öjebyn