Hösttömning av enskilda avlopp pågår

Bild;SlamtömningsbilFrån och med måndag 14 augusti (vecka 33) påbörjades hösttömning av slambrunnar eller avloppstankar. Tömningen sker områdesvis enligt upprättade tömningslistor.
  
Du som får din brunn eller tank tömd i höst tänk på att se till att det finns en framkomlig väg till tömningsstället för slamtömningsfordonet. 

För mer information och frågor om tömning av enskilda avloppsanläggningar kontakta vår kundservice på 
tel. 0911-931 01.

 

Miljö

Mjukt vatten i Piteå skonar miljön!

Bild;Vattendroppe

Vattnet i Piteå är mjukt vilket innebär att vi som konsumenter kan vara sparsamma med att dosera tvätt- och diskmedel. Tvättmedel löddrar mer i mjukt än i hårt vatten. Doserar vi mindre mängder tvättmedel minskar vi belastningen på avloppsreningsverket samtidigt som det blir en mindre påverkan på vår närmiljö. 

Följ doseringsanvisningen på disk- och tvättmedelspakerten för mjukt vatten, då minskar du din egen förbrukning av olika tvättmedel.
 

Vatten

Avläsning av vattenmätaren kan ske året runt

Varje år ska du som fastighetsägare läsa av din vattenmätare och registrera mätar-ställningen, som i sin tur ligger till grund för förbrukningsavgiften för vatten och avlopp på din VA-räkning.

Du kan registrera din vattenförbrukning genom att "klicka" in dig på länken till höger som heter "Registrering av mätarställning". 
  
Har du några frågor om avläsning av vattenmätaren kontakta vår 
kundservice på tel. 0911-931 01.


Öppettider

 
Sandholmen avloppsreningsverk
Måndag-fredag kl 7.00-16.00 

Degerängets vattenverk
Måndag-fredag kl 7.00-16.00 

Nyheter

Piteå Renhållning & Vatten AB     Box 555, 943 28 Öjebyn