Extratömning av slambrunnar och tankar

Bild;SlamtömningsbilNär slambrunnen eller avloppstanken blir full så går det bra att beställa en extratömning. Kontakta Pirevas kundservice på 
tel. 0911-931 01, då ser vi till att du får din slambrunn eller tank tömd. Du kan nå kundservice alla helgfria vardagar mellan kl 7.00-16.00.
  
Vintertid är det särskilt viktigt att du som beställer en tömning av din brunn eller tank ser till att det finns en framkomlig väg till tömningsstället, dvs vägen till slambrunn/tank skall vara plogad och brunn/tank framskottad. Då blir det lättare för våra chaufförer att utföra tömningen av din slambrunn/tank.

 

Miljö

Mjukt vatten i Piteå skonar miljön!

Bild;Vattendroppe

Vattnet i Piteå är mjukt vilket innebär att vi som konsumenter kan vara sparsamma med att dosera tvätt- och diskmedel. Tvättmedel löddrar mer i mjukt än i hårt vatten. Doserar vi mindre mängder tvättmedel minskar vi belastningen på avloppsreningsverket samtidigt som det blir en mindre påverkan på vår närmiljö. 

Följ doseringsanvisningen på disk- och tvättmedelspakerten för mjukt vatten, då minskar du din egen förbrukning av olika tvättmedel.
 

Vatten

Vattenmätaren kan läsas av året runt

Varje år ska du som fastighetsägare läsa av din vattenmätare och registrera mätar-ställningen, som i sin tur ligger till grund för förbrukningsavgiften för vatten och avlopp på din VA-räkning.

Du kan registrera din vattenförbrukning genom att "klicka" in dig på länken till höger som heter "Registrering av mätarställning". 
  
Har du några frågor om avläsning av vattenmätaren kontakta vår 
kundservice på tel. 0911-931 01.


Öppettider

 
Sandholmen avloppsreningsverk
Måndag-fredag kl 7.00-16.00 

Degerängets vattenverk
Måndag-fredag kl 7.00-16.00 

Nyheter

Piteå Renhållning & Vatten AB     Box 555, 943 28 Öjebyn