Extratömning av slambrunnar och tankar

Bild;SlamtömningsbilNär slambrunnen eller avloppstanken blir full så går det bra att beställa en extratömning. Kontakta Pirevas kundservice på tel. 0911-931 01, då ser vi till att du får din slambrunn eller tank tömd. Du kan nå kundservice alla helgfria vardagar mellan kl 7.00-16.00.
 
Vintertid är det särskilt viktigt att du som beställer en tömning av din brunn eller tank ser till att det finns en framkomlig väg till tömningsstället, dvs vägen till slambrunn/tank skall vara plogad och brunn/tank framskottad. Då blir det lättare för våra chaufförer att utföra tömningen av din slambrunn/tank.

 

Avlopp

Mjukt vatten skonar miljön!

Bild;VattendroppeVattnet i Piteå är mjukt vilket innebär att vi som konsumenter kan vara sparsamma med att dosera tvätt- och diskmedel. Tvättmedel löddrar mer i mjukt än i hårt vatten. Doserar vi mindre mängder tvättmedel minskar vi belastningen på avloppsreningsverket samtidigt som det blir en mindre påverkan på vår närmiljö.

Följ doseringsanvisningen på disk- och tvättmedelspakerten för mjukt vatten, då minskar du din egen förbrukning av olika tvättmedel.
 

Miljö

Tvätta bilen i en tvätthall

Bild:BilrutaTvätta din bil i en biltvättsanläggning, och allra helst i en miljömärkt! Det finns både automatiska och gör-det-själv-hallar. Biltvättsanläggningar ska ha oljeavskiljare eller reningsverk för att rena det förorenade vattnet från tvätten. 
 
Tvätta aldrig bilen på gatan eller på asfalterad mark. Tvättvattnet rinner då ner i dagvattenbrunnar och hamnar orenat i närmaste vattendrag. Tvättvattnet kan innehålla skadliga tvättkemikalier och föroreningar i form av asfalt- och oljerester samt flera typer av tungmetaller. 
 

Öppettider

 
Sandholmen avloppsreningsverk
Måndag-fredag kl 7.00-16.00 

Degerängets vattenverk
Måndag-fredag kl 7.00-16.00 
Piteå Renhållning & Vatten AB     Box 555, 943 28 Öjebyn