Inget fett i avloppet med Miljötratten

Bild;MiljötrattenNär vi lagar mat i hushållet blir det fett och olja kvar i kastruller och stekpannor.  Häller du matolja och fett i ditt avlopp kan det så småningom stelna och fastna i ledningarna. Stopp i avloppet leder till stora besvär och kostnader. 
  
Gör så här för att minska risken för avloppsstopp; låt fettet stelna och torka sedan bort det med ett hushållspapper. Pappret sorterar du i kärlet för matavfall.

Vid större mängder fett kan du använda Miljötratten, som du skruvar fast på en PET-flaska (som bilden visar). När PET-flaskan är fylld skruvar du på en kork och lämnar den med det brännbara avfallet. 
  
Den som behöver en Miljötratt kan hämta en sådan kostnadsfritt hos Pirevas kundservice på Bredviksbergets ÅVC.

 

Senaste nytt

Ny VA-plan för Piteå kommun

Bild;VattenglasPiteå kommun har påbörjat ett arbete med att se över vatten- och avlopps-situationen för fritids- och bostadsområden som inte är anslutna till det kommunala VA-ledningsnätet. 

Ett förslag till riktlinjer för inrättandet av nya verksamhetsområden för vatten och avlopp och en tanke om hur tillsynen av enskilda avlopp i kommunen ska hanteras finns framtaget. De områden som föreslås bli nya verksamhetsområden är delar av Långnäs, Nötön/Renön och Rosvik.

För att ta del av VA-planen besök Piteå kommuns hemsida på denna länk: www.pitea.se/vaplanering 

Vid frågor kontakta Maria Widman, Piteå kommun avd. samhällsbyggnads
tel. 0911- 69 70 64.

Avlopp

Hösttömning av enskilda avlopp pågår

Bild;slambilHösttömning av slambrunnar och avloppstankar har påbörjats. Tömningen sker områdesvis enligt upprättade tömningslistor.
  
Du som får din brunn eller tank tömd i höst se till att det är en  framkomlig väg till tömningsstället för slamtömningsfordonet. 

För mer information och frågor om tömning av enskilda avloppsanläggningar kontakta vår kundservice på tel. 0911-931 01.

Öppettider

 
Sandholmen avloppsreningsverk
Måndag-fredag kl 7.00-16.00 

Degerängets vattenverk
Måndag-fredag kl 7.00-16.00 
Piteå Renhållning & Vatten AB     Box 555, 943 28 Öjebyn