Hösttömning av enskilda avlopp pågår

Bild;SlamtömningsbilHösttömning av slambrunnar eller avloppstankar pågår i Piteå kommun fram till den 30 november. Tömningen sker områdesvis enligt upprättade tömningslistor.
 
Du som får din brunn eller tank tömd i höst tänk på att se till att det finns en framkomlig väg till tömningsstället för slamtömningsfordonet.

För mer information och frågor om tömning av enskilda avloppsanläggningar kontakta vår kundservice på
tel. 0911-931 01.

 

Avlopp

Mjukt vatten skonar miljön!

Bild;VattendroppeVattnet i Piteå är mjukt vilket innebär att vi som konsumenter kan vara sparsamma med att dosera tvätt- och diskmedel. Tvättmedel löddrar mer i mjukt än i hårt vatten. Doserar vi mindre mängder tvättmedel minskar vi belastningen på avloppsreningsverket samtidigt som det blir en mindre påverkan på vår närmiljö.

Följ doseringsanvisningen på disk- och tvättmedelspakerten för mjukt vatten, då minskar du din egen förbrukning av olika tvättmedel.
 

Fritidshus

Avstängning av sommarvatten

Bild;VattenglasFrån och med måndag 
28 september påbörjas arbetet med att stänga av det kommunala sommarvattnet. Arbetet beräknas pågå fram till den 9 oktober.

För att undvika att ledningar och vattenlås fryser sönder under vinterhalvåret bör fritidshusägare tömma dessa på vatten. Ledningar som ej är isolerade löper risk att frysa sönder då det exponeras av kyla.
  
Har ni några frågor om avstängning av sommarvatten kan ni kontakta Pirevas kundservice på tel 0911-931 01.


Öppettider

 
Sandholmen avloppsreningsverk
Måndag-fredag kl 7.00-16.00 

Degerängets vattenverk
Måndag-fredag kl 7.00-16.00 
Piteå Renhållning & Vatten AB     Box 555, 943 28 Öjebyn