Tvätta din bil i en tvätthall

Bild;BilrytaTvätta din bil i en biltvättsanläggning, och allra helst i en miljömärkt! Det finns både automatiska och gör-det-själv-hallar. Biltvättsanläggningar ska ha oljeavskiljare eller reningsverk för att rena det förorenade vattnet från tvätten.
 
Tvätta aldrig bilen på gatan eller på asfalterad mark. Tvättvattnet rinner då ner i dagvattenbrunnar och hamnar orenat i närmaste vattendrag. Tvättvattnet kan innehålla skadliga tvättkemikalier och föroreningar i form av asfalt- och oljerester samt flera typer av tungmetaller. 
 
Om du inte har möjlighet att tvätta i en tvätthall med reningsutrustning skall manuell tvätt av bilen ske på gräs
eller grus. Då kan tvättvattnet tas upp av marken. 

Motortvätta aldrig själv utan överlåt arbetet till en verkstad som har utrustning för mottagning av vatten för motortvätt. Häll aldrig förbrukad kylarglykol i avloppet då den försämrar reningen vid avloppsreningsverken. Samla upp glykolen och lämna in den på mottagningsstationen för Farligt avfall på Bredviksbergets återvinningscentral.
 

Vatten & miljö

Mjukt vatten skonar miljön!

Bild;VattendroppeVattnet i Piteå är mjukt vilket innebär att vi som konsumenter kan vara sparsamma med att dosera tvätt- och diskmedel. Tvättmedel löddrar mer i mjukt än i hårt vatten. Doserar vi mindre mängder tvättmedel minskar vi belastningen på avloppsreningsverket samtidigt som det blir en mindre påverkan på vår närmiljö.

Följ doseringsanvisningen på disk- och tvättmedelspakerten för mjukt vatten, då minskar du din egen förbrukning av olika tvättmedel.
 

Enskilda avlopp

Sommartömning av enskilda avlopp

Bild;Slambil

Sommartömning av slambrunnar och tankar pågår under hela juni månad i Markbygden. 

Som fastighetsägare kan du som får tömning av din brunn och tank hjälpa våra chaufförer genom att se till att vägen till tömningsstället är fri från hinder eller andra fordon. 

Du som inte har tömning av din tank/brunn under denna period har möjlighet att beställa en extratömning genom att kontakta vår kundservice.

För mer information och frågor om tömning av enskilda avloppsanläggningar och slambrunnar kontakta oss på tel. 0911-931 36.


Öppettider

 
Sandholmen avloppsreningsverk
Måndag-fredag kl 7.00-16.00 

Degerängets vattenverk
Måndag-fredag kl 7.00-16.00 
Piteå Renhållning & Vatten AB     Box 555, 943 28 Öjebyn