Tvätta din bil i en tvätthall

Bild;BilrytaTvätta din bil i en biltvättsanläggning, och allra helst i en miljömärkt! Det finns både automatiska och gör-det-själv-hallar. Biltvättsanläggningar ska ha oljeavskiljare eller reningsverk för att rena det förorenade vattnet från tvätten.
 
Tvätta aldrig bilen på gatan eller på asfalterad mark. Tvättvattnet rinner då ner i dagvattenbrunnar och hamnar orenat i närmaste vattendrag. Tvättvattnet kan innehålla skadliga tvättkemikalier och föroreningar i form av asfalt- och oljerester samt flera typer av tungmetaller. 
 
Om du inte har möjlighet att tvätta i en tvätthall med reningsutrustning skall manuell tvätt av bilen ske på gräs
eller grus. Då kan tvättvattnet tas upp av marken. 

Motortvätta aldrig själv utan överlåt arbetet till en verkstad som har utrustning för mottagning av vatten för motortvätt. Häll aldrig förbrukad kylarglykol i avloppet då den försämrar reningen vid avloppsreningsverken. Samla upp glykolen och lämna in den på mottagningsstationen för Farligt avfall på Bredviksbergets återvinningscentral.
 

Vatten & miljö

Mjukt vatten skonar miljön!

Bild;VattendroppeVattnet i Piteå är mjukt vilket innebär att vi som konsumenter kan vara sparsamma med att dosera tvätt- och diskmedel. Tvättmedel löddrar mer i mjukt än i hårt vatten. Doserar vi mindre mängder tvättmedel minskar vi belastningen på avloppsreningsverket samtidigt som det blir en mindre påverkan på vår närmiljö.

Följ doseringsanvisningen på disk- och tvättmedelspakerten för mjukt vatten, då minskar du din egen förbrukning av olika tvättmedel.
 

Enskilda avlopp

Extratömning av enskilda avlopp under sommaren

Bild;SlambilNär slambrunnen eller avloppstanken blir full så går det bra att beställa en extratömning. Kontakta Pirevas kundservice på tel. 0911-931 01, då ser vi till att du får din slambrunn eller tank tömd.

Det särskilt viktigt att du som beställer en tömning av din brunn eller tank ser till att det finns en framkomlig väg till tömningsstället, dvs att inga fordon eller andra hinder står i vägen för vår bil. Då blir det lättare för våra chaufförer att utföra tömningen av din slambrunn/tank.

För mer information eller beställning av extratömning kontakta vår kundservice under alla helgfria vardagar mellan kl 7.00-16.00.


Öppettider

 
Sandholmen avloppsreningsverk
Måndag-fredag kl 7.00-16.00 

Degerängets vattenverk
Måndag-fredag kl 7.00-16.00 
Piteå Renhållning & Vatten AB     Box 555, 943 28 Öjebyn