Tvätta din bil i en tvätthall

Bild;BilrytaTvätta din bil i en biltvättsanläggning, och allra helst i en miljömärkt! Det finns både automatiska och gör-det-själv-hallar. Biltvättsanläggningar ska ha oljeavskiljare eller reningsverk för att rena det förorenade vattnet från tvätten.
 
Tvätta aldrig bilen på gatan eller på asfalterad mark. Tvättvattnet rinner då ner i dagvattenbrunnar och hamnar orenat i närmaste vattendrag. Tvättvattnet kan innehålla skadliga tvättkemikalier och föroreningar i form av asfalt- och oljerester samt flera typer av tungmetaller. 
 
Om du inte har möjlighet att tvätta i en tvätthall med reningsutrustning skall manuell tvätt av bilen ske på gräs
eller grus. Då kan tvättvattnet tas upp av marken. 

Motortvätta aldrig själv utan överlåt arbetet till en verkstad som har utrustning för mottagning av vatten för motortvätt. Häll aldrig förbrukad kylarglykol i avloppet då den försämrar reningen vid avloppsreningsverken. Samla upp glykolen och lämna in den på mottagningsstationen för Farligt avfall på Bredviksbergets återvinningscentral.
 

Avlopp

Vårtömning av enskilda avlopp påbörjas vecka 14

Bild;Slambil

Vårtömning av slam-brunnar och tankar påbörjas under vecka 14 och sker områdesvis enligt upprättade tömningslistor. 
 
För att tömningsfordonet ska kunna utföra slamtömningen måste det finnas en framkomlig väg till tömningsstället, dvs vägen till slambrunn/tank skall vara plogad och brunn/tank framskottad. Om framkomlig väg saknas och tömning ej kan utföras debiteras en framkörningsavgift.

Nedsatt väg - Vägföreningar

Vägföreningar uppmanas att kontakta Piteå Renhållning & Vatten angående nedsatt väg innan tömningsperioden startar.

För mer information och frågor om tömning av enskilda avloppsanläggningar och slambrunnar kontakta Anita Larsson på tel. 0911-931 36.

Miljö

Klart för inkoppling av vatten

Bild;ledningarArbetet med att bygga ut nya vatten- och avloppsledningar på Hemlunda och Vitsand fortskrider under vintern.

Första etappen av nya vatten- och avloppsledningar på Vitsand och Hemlunda är klar för inkoppling. Ledningarna är provtryckta och kvalitén på vattnet är godkänd för användning. Fastighetsägare på området är informerade om förbindelsepunkten. Vilket innebär att 70 av de totalt 170 berörda fastighetsägarna på området kan koppla in sig på ledningsnätet.

I den bifogade länken finns det mer information om arbetet med nytt VA-ledningsnät på Hemlunda och Vitsand.

Läs mer i denna länk

 


Öppettider

 
Sandholmen avloppsreningsverk
Måndag-fredag kl 7.00-16.00 

Degerängets vattenverk
Måndag-fredag kl 7.00-16.00 
Piteå Renhållning & Vatten AB     Box 555, 943 28 Öjebyn