Hösttömning av enskilda avloppsanläggningar

Bild;SlamtömningsbilHösttömning av slambrunnar eller avloppstankar pågår sedan vecka 34 i Piteå. Tömningen sker områdesvis enligt upprättade tömningslistor.
 
Du som får din brunn eller tank tömd i höst tänk på att se till att det finns en framkomlig väg till tömningsstället för slamtömningsfordonet.

För mer information och frågor om tömning av enskilda avloppsanläggningar kontakta vår kundservice på tel. 0911-931 01.

 

Avlopp

Tvätta din bil i en tvätthall

Bild;vattenkranNär du tvättar din bil ska det helst ske i en automattvätt som är utrustad med reningsanläggning. Tvätta aldrig bilen på gatan eller på asfalterad mark. Tvättvattnet rinner då ner i dagvattenbrunnar och hamnar orenat i närmaste vattendrag. Tvättvattnet kan innehålla skadliga tvättkemikalier och föroreningar i form av asfalt- och oljerester samt flera typer av tungmetaller. 
 
Om du inte har möjlighet att tvätta i en tvätthall med reningsutrustning skall manuell tvätt av bilen ske på gräs eller grus. Då kan tvättvattnet tas upp av marken. 

Motortvätta aldrig själv utan överlåt arbetet till en verkstad som har utrustning för mottagning av vatten för motortvätt. Häll aldrig förbrukad kylarglykol i avloppet då den försämrar reningen vid avloppsreningsverken. Samla upp glykolen och lämna in den på sorteringsstationen för Farligt avfall på Bredviksbergets återvinningscentral.

 

Miljö

Entreprenadarbetet på Hemlunda och Vitsand

Bild;ledningarArbetet med att bygga ut nya vatten- och avloppsledningar på Hemlunda och Vitsand fortskrider under hösten. I september månad kommer en ny pumpstation att färdigställas på Vitsand och sedan kommer vattnet att kopplas in på området.
 
Under augusti-september pågår arbetet med att gräva och anlägga ny vatten- och avloppsledningar i den första etappen på Hemlunda. Därefter kommer tre nya pumpstationer att installeras innan vattnet släpps på i området. 
 
I den bifogade länken till hemsidan om nytt verksamhetområde finns det kartor där etappindelningen beskrivs och information om tidsplanen för projektet.

Läs mer i denna länk

 


Öppettider

 
Sandholmen avloppsreningsverk
Måndag-fredag kl 7.00-16.00 

Degerängets vattenverk
Måndag-fredag kl 7.00-16.00 

Nyheter

Piteå Renhållning & Vatten AB     Box 555, 943 28 Öjebyn