Förslag framtaget för inrättande av nytt vattenskyddsområde

Bild;Skylt_vattenskyddsområdePireva och Piteå kommun arbetar tillsammans med att inrätta ett vattenskyddsområde för Svenbyfjärdens vattentäkt. Syftet är att långsiktigt säkra försörjningen av medborgarnas dricksvatten.

 

Information

Ny VA-plan för Piteå kommun

Bild;VattenglasPiteå kommun har under 2015-2016 arbete med att se över vatten- och avlopps-situationen för fritids- och bostadsområden som inte är anslutna till det kommunala VA-ledningsnätet. 

Ett förslag till riktlinjer för inrättandet av nya verksamhetsområden för vatten och avlopp och en tanke om hur tillsynen av enskilda avlopp i kommunen ska hanteras presenterades för kommunfullmäktige  2016-12-19.

Där beslutades det att inrätta nya verksamhetsområden för VA i delar av Renön/Nötön, Långnäs och Rosvik. Därmed fick Pireva i egenskap av VA-huvudman i kommunen uppdraget att anlägga VA-ledningar i dessa områden i tre olika etapper under 8 års tid.

För att ta del av VA-planen besök Piteå kommuns hemsida på denna länk: www.pitea.se/vaplanering 

Avlopp

Inget fett i avloppet med Miljötratten

Bild;MiljötrattenNär vi lagar mat i hushållet blir det fett och olja kvar i kastruller och stekpannor.  Häller du matolja och fett i ditt avlopp kan det så småningom stelna och fastna i ledningarna. Stopp i avloppet leder till stora besvär och kostnader. 
  
Gör så här för att minska risken för avloppsstopp; låt fettet stelna och torka sedan bort det med ett hushållspapper. Pappret sorterar du i kärlet för matavfall.

Vid större mängder fett kan du använda Miljötratten, som du skruvar fast på en PET-flaska (som bilden visar). När PET-flaskan är fylld skruvar du på en kork och lämnar den med det brännbara avfallet. 
  
Den som behöver en Miljötratt kan hämta en sådan kostnadsfritt hos Pirevas kundservice på Bredviksbergets ÅVC.


Öppettider

 
Sandholmen avloppsreningsverk
Måndag-fredag kl 7.00-16.00 

Degerängets vattenverk
Måndag-fredag kl 7.00-16.00 

Registrering av vattenmätare.nytt fönster

Pirevas miljöalmanacka

Felanmälan

Nyheter

Piteå Renhållning & Vatten AB     Box 555, 943 28 Öjebyn