Sommartömning av slambrunnar och tankar

Bild;SlamtömningsbilNär slambrunnen eller avloppstanken blir full på sommaren så går det bra att beställa en extratömning. Kontakta Pirevas kundtjänst på tel. 0911-931 01, då ser vi till att du får din slambrunn eller tank tömd.

Du som beställer en tömning av din brunn eller tank tänk på att se till att det finns en framkomlig väg till tömningsstället för slamtömningsfordonet.

För mer information och frågor om tömning av enskilda avloppsanläggningar kontakta vår kundtjänst under alla helgfria vardagar mellan kl 7.00-16.00.

 

Avlopp

Tvätta din bil i en tvätthall

Bild;vattenkranNär du tvättar din bil ska det helst ske i en automattvätt som är utrustad med reningsanläggning. Tvätta aldrig bilen på gatan eller på asfalterad mark. Tvättvattnet rinner då ner i dagvattenbrunnar och hamnar orenat i närmaste vattendrag. Tvättvattnet kan innehålla skadliga tvättkemikalier och föroreningar i form av asfalt- och oljerester samt flera typer av tungmetaller. 
 
Om du inte har möjlighet att tvätta i en tvätthall med reningsutrustning skall manuell tvätt av bilen ske på gräs eller grus. Då kan tvättvattnet tas upp av marken. 

Motortvätta aldrig själv utan överlåt arbetet till en verkstad som har utrustning för mottagning av vatten för motortvätt. Häll aldrig förbrukad kylarglykol i avloppet då den försämrar reningen vid avloppsreningsverken. Samla upp glykolen och lämna in den på sorteringsstationen för Farligt avfall på Bredviksbergets återvinningscentral.

 

Miljö

Etappindelningen klar för Hemlunda och Vitsand

Bild;ledningarPlaneringsarbetet med nytt verksamhets-område på Hemlunda och Vitsand har kommit så pass långt att etappindelningen av entreprenaden är klar. Det innebär att Pireva vet vilka områden som kommer att få nya avlopps- och vatten-ledningar under år 2014 och 2015.

I den bifogade länken till hemsidan om nytt verksamhetområde finns det kartor där etappindelningen beskrivs. Tidsplanen för arbetet med nytt verksamhetsområde har också reviderats och ligger på den sidan.

Läs mer i denna länk

 


Öppettider

 
Sandholmen avloppsreningsverk
Måndag-fredag kl 7.00-16.00 

Degerängets vattenverk
Måndag-fredag kl 7.00-16.00 
Piteå Renhållning & Vatten AB     Box 555, 943 28 Öjebyn