Tvätta din bil i en tvätthall

Bild;BilrytaTvätta din bil i en biltvättsanläggning, och allra helst i en miljömärkt! Det finns både automatiska och gör-det-själv-hallar. Biltvättsanläggningar ska ha oljeavskiljare eller reningsverk för att rena det förorenade vattnet från tvätten.
 
Tvätta aldrig bilen på gatan eller på asfalterad mark. Tvättvattnet rinner då ner i dagvattenbrunnar och hamnar orenat i närmaste vattendrag. Tvättvattnet kan innehålla skadliga tvättkemikalier och föroreningar i form av asfalt- och oljerester samt flera typer av tungmetaller. 
 
Om du inte har möjlighet att tvätta i en tvätthall med reningsutrustning skall manuell tvätt av bilen ske på gräs
eller grus. Då kan tvättvattnet tas upp av marken. 

Motortvätta aldrig själv utan överlåt arbetet till en verkstad som har utrustning för mottagning av vatten för motortvätt. Häll aldrig förbrukad kylarglykol i avloppet då den försämrar reningen vid avloppsreningsverken. Samla upp glykolen och lämna in den på mottagningsstationen för Farligt avfall på Bredviksbergets återvinningscentral.
 

Vatten & miljö

Dags för avläsningen av din vattenmätare

I veckan kommer alla fastighetsägare att få ett brev om att senast söndag 15 maj ska den årliga avläsningen av vattenmätaren vara gjord. Uppgifterna från avläsningen ligger till grund för förbrukningsavgiften för vatten och avlopp på din VA-räkning.

Du kan registrera din vattenförbrukning genom att "klicka" in dig på länken till höger som heter "Registrering av mätarställning". Det går också bra att fylla i den talongen som följer med det brev som skickats ut från Pireva. 

Har du några frågor om avläsning av vattenmätaren kontakta 
vår kundservice på tel. 0911-931 01.

Enskilda avlopp

Vårtömning av enskilda avlopp

Bild;SlambilVårtömning av slam-brunnar och avlopps-tankar har påbörjats. Tömningen sker områdesvis enligt upprättade tömnings-listor.
  
Du som får din brunn eller tank tömd se till att den är framskottad och tänk på att se till att det finns en framkomlig väg till tömningsstället för slamtömningsfordonet. 

Nedsatt väg - vägföreningar
Vägföreningar uppmanas att kontakta Pireva angående nedsatt väg innan tömningsperioden startar.

För mer information och frågor om tömning av enskilda avloppsanläggningar kontakta vår kundservice på tel. 0911-931 01.


Öppettider

 
Sandholmen avloppsreningsverk
Måndag-fredag kl 7.00-16.00 

Degerängets vattenverk
Måndag-fredag kl 7.00-16.00 
Piteå Renhållning & Vatten AB     Box 555, 943 28 Öjebyn