Sommartömning av slambrunnar och tankar i Markbygden

Mellan 1 -31 juni pågår sommartömning av slambrunnar och tankar i Markbygden enligt upprättade tömningslistor. 

För att slamtömningsfordonet skall kunna utföra slamtömningen måste det finnas en framkomlig väg till tömningsstället. Om framkomlig väg saknas och tömning ej kan utföras debiteras en framkörningsavgift.

För mer information och frågor om tömning av enskilda avloppsanläggningar och slambrunnar vår kundservice
på tel. 0911-931 01.

 

Vatten & miljö

Tvätta din bil i en tvätthall

Bild;BilrutaNär du tvättar din bil ska det helst ske i en automattvätt som är utrustad med reningsanläggning. Tvätta aldrig bilen på gatan eller på asfalterad mark. Tvättvattnet rinner då ner i dagvattenbrunnar och hamnar orenat i närmaste vattendrag. Tvättvattnet kan innehålla skadliga tvättkemikalier och föroreningar i form av asfalt- och oljerester samt flera typer av tungmetaller. 
 
Om du inte har möjlighet att tvätta i en tvätthall med reningsutrustning skall manuell tvätt av bilen ske på gräs eller grus. Då kan tvättvattnet tas upp av marken. 

Motortvätta aldrig själv utan överlåt arbetet till en verkstad som har utrustning för mottagning av vatten för motortvätt. Häll aldrig förbrukad kylarglykol i avloppet då den försämrar reningen vid avloppsreningsverken. Samla upp glykolen och lämna in den på sorteringsstationen för Farligt avfall på Bredviksbergets återvinningscentral.

 

Vatten

Avläsning av vattenmätaren kan göras året runt

Varje år ska du som fastighetsägare läsa av din vattenmätare och registrera mätar-ställningen, som i sin tur ligger till grund för förbrukningsavgiften för vatten och avlopp på din VA-räkning.

Du kan registrera din vattenförbrukning genom att "klicka" in dig på länken till höger som heter "Registrering av mätarställning". Det går också bra att fylla i den talongen som följer med det brev som skickats ut från Pireva. 

Har du några frågor om avläsning av vattenmätaren kontakta vår 
kundservice på tel. 0911-931 01.


Öppettider

 
Sandholmen avloppsreningsverk
Måndag-fredag kl 7.00-16.00 

Degerängets vattenverk
Måndag-fredag kl 7.00-16.00 

Nyheter

Piteå Renhållning & Vatten AB     Box 555, 943 28 Öjebyn