Sommarvatten till fritidshusområden

Arbetet med att slå på det kommunala sommarvattnet pågår. Vårens kalla väder under början av maj har gjort att arbetet med att slå igång sommarvatten dragit ut på tiden då flera områden haft frusna ledningar och serviser. Arbetet fortgår områdesvis enligt en särskild plan och pågår tills alla ventiler är öppnade. 

När sommarvattnet slås på är du som fastighetsägare ansvarig för att systemet i den egna fastigheten är avstängt för att undvika vattenskador.

Vid frågor om sommarvatten kontakta vår kundservice
på tel. 0911-931 01.

 

Avlopp

Sommartömning av enskilda avlopp i Markbygden

Bild;Slambil

Mellan 1 -31 juni pågår sommartömning av slambrunnar och tankar i Markbygden enligt upprättade tömningslistor. 

Du som får din brunn eller tank tömd se till att det finns en framkomlig väg till tömnings-stället för slamtömningsfordonet. 

För mer information och frågor om tömning av enskilda avloppsanläggningar och slambrunnar vår kundservice på tel. 0911-931 01.

Vatten

Avläsning av vattenmätaren kan ske året runt

Varje år ska du som fastighetsägare läsa av din vattenmätare och registrera mätar-ställningen, som i sin tur ligger till grund för förbrukningsavgiften för vatten och avlopp på din VA-räkning.

Du kan registrera din vattenförbrukning genom att "klicka" in dig på länken till höger som heter "Registrering av mätarställning". 
  
Har du några frågor om avläsning av vattenmätaren kontakta vår 
kundservice på tel. 0911-931 01.


Öppettider

 
Sandholmen avloppsreningsverk
Måndag-fredag kl 7.00-16.00 

Degerängets vattenverk
Måndag-fredag kl 7.00-16.00 

Registrering av vattenmätare.nytt fönster

Nytt verksamhetsområde Renön/Nötön. nytt fönster

Pirevas miljöalmanacka

Felanmälan

Piteå Renhållning & Vatten AB     Box 555, 943 28 Öjebyn