Vårtömning av enskilda avlopp påbörjas vecka 14

Bild;SlamtömningsbilVårtömning av slambrunnar/tankar påbörjas under vecka 14 och sker områdesvis enligt upprättade tömningslistor.

För att slamtömningsfordonet skall kunna utföra slamtömningen måste det finnas en framkomlig väg till tömningsstället, dvs vägen till slambrunn/tank skall vara plogad och brunn/tank framskottad. Om framkomlig väg saknas och tömning ej kan utföras debiteras en framkörningsavgift.

Nedsatt väg - Vägföreningar

Vägföreningar uppmanas att kontakta Piteå Renhållning & Vatten angående nedsatt väg innan tömningsperioden startar.

För mer information och frågor om tömning av enskilda
avloppsanläggningar och slambrunnar kontakta
Anita Larsson på tel. 0911-931 36.
 

Vatten

Avläsning av vattenmätaren kan göras året runt

Bild; VattenmätareVarje år ska du som fastighetsägare läsa av din vattenmätare och registrera mätarställningen, som i sin tur ligger till grund för förbrukningsavgiften för vatten och avlopp på din VA-räkning.

Du kan registrera din vattenförbrukning när som helst under året genom att "klicka" in dig på länken till höger som heter "Registrering av mätarställning".

Har du några frågor om avläsning av vattenmätaren kontakta vår kundtjänst
på tel. 0911-931 01.

 

Miljö

Etappindelningen klar för Hemlunda och Vitsand

Bild;ledningarPlaneringsarbetet med nytt verksamhets-område på Hemlunda och Vitsand har kommit så pass långt att etappindelningen av entreprenaden är klar. Det innebär att Pireva vet vilka områden som kommer att få nya avlopps- och vatten-ledningar under år 2014 och 2015.

I den bifogade länken till hemsidan om nytt verksamhetområde finns det kartor där etappindelningen beskrivs. Tidsplanen för arbetet med nytt verksamhetsområde har också reviderats och ligger på den sidan.

Läs mer i denna länk

 


Öppettider

 
Sandholmens avloppsreningsverk
Måndag-fredag kl 7.00-16.00 

Degerängets vattenverk
Måndag-fredag kl 7.00-16.00 
Piteå Renhållning & Vatten AB     Box 555, 943 28 Öjebyn