Hösttömning av enskilda avloppsanläggningar

Bild;SlamtömningsbilHösttömning av slambrunnar eller avloppstankar pågår i Piteå kommun. Tömningen sker områdesvis enligt upprättade tömningslistor.
 
Du som får din brunn eller tank tömd i höst tänk på att se till att det finns en framkomlig väg till tömningsstället för slamtömningsfordonet.

För mer information och frågor om tömning av enskilda avloppsanläggningar kontakta vår kundservice på tel. 0911-931 01.

 

Vatten

Mjukt vatten skonar miljön!

Vattnet i Piteå är mjukt vilket innebär att vi som konsumenter kan vara sparsamma med att dosera tvätt- och diskmedel. Tvättmedel löddrar mer i mjukt än i hårt vatten. Doserar vi mindre mängder tvättmedel minskar vi belastningen på avloppsreningsverket samtidigt som det blir en mindre påverkan på vår närmiljö.

Följ doseringsanvisningen på disk- och tvättmedelspakerten för mjukt vatten, då minskar du din egen förbrukning av olika tvättmedel.
 

Miljö

Klart för inkoppling av vatten på Vitsand

Bild;ledningarArbetet med att bygga ut nya vatten- och avloppsledningar på Hemlunda och Vitsand fortskrider under vintern.

Första etappen av nya vatten och avloppsledningar på Vitsand är klar för inkoppling. Ledningarna är provtryckta och kvalitén på vattnet är godkänd för användning. Fastighetsägare på området är informerade om förbindelsepunkten.

På Hemlunda pågår arbetet med att installera tre nya pumpstationer innan vattnet släpps på i området. Schakt och grävningsarbete har påbörjats inför etapp 2 på Hemlunda som kommer att färdigställas sommaren 2015.
 
I den bifogade länken till hemsidan om nytt verksamhetområde finns det kartor där etappindelningen beskrivs och information om tidsplanen för projektet.

Läs mer i denna länk

 


Öppettider

 
Sandholmen avloppsreningsverk
Måndag-fredag kl 7.00-16.00 

Degerängets vattenverk
Måndag-fredag kl 7.00-16.00 
Piteå Renhållning & Vatten AB     Box 555, 943 28 Öjebyn