Extratömning av enskilda avloppsanläggningar

Bild;SlamtömningsbilNär slambrunnen eller avloppstanken blir full så går det bra att beställa en extratömning. Kontakta Pirevas kundservice på tel. 0911-931 01, då ser vi till att du får din slambrunn eller tank tömd.

Vintertid är det särskilt viktigt att du som beställer en tömning av din brunn eller tank ser till att det finns en framkomlig väg till tömningsstället, dvs vägen till slambrunn/tank skall vara plogad och brunn/tank framskottad. Då blir det lättare för våra chaufförer att utföra tömningen av din slambrunn/tank.

För mer information och frågor om tömning av enskilda avloppsanläggningar kontakta vår kundservice under alla helgfria vardagar mellan kl 7.00-16.00.

 

Vatten

Ta hand om ditt fritidshus

Bild;VattenglasNär vinterns kyla slår till är det viktigt att ta hand om fritidshus och fastigheter som inte används under den kalla årstiden.

För att undvika att ledningar och vattenlås fryser sönder under vinterhalvåret bör fritidshusägare tömma dessa på vatten. Vattenledningar som ej är isolerade löper risk att frysa sönder då de exponeras av kyla. Genom att hålla igång värmen i fritidshuset under vintern så minskar risken för att ledningar fryser sönder.

Miljö

Klart för inkoppling av vatten

Bild;ledningarArbetet med att bygga ut nya vatten- och avloppsledningar på Hemlunda och Vitsand fortskrider under vintern.

Första etappen av nya vatten- och avloppsledningar på Vitsand och Hemlunda är klar för inkoppling. Ledningarna är provtryckta och kvalitén på vattnet är godkänd för användning. Fastighetsägare på området är informerade om förbindelsepunkten. Vilket innebär att 70 av de totalt 170 berörda fastighetsägarna på området kan koppla in sig på ledningsnätet.

I den bifogade länken finns det mer information om arbetet med nytt VA-ledningsnät på Hemlunda och Vitsand.

Läs mer i denna länk

 


Öppettider

 
Sandholmen avloppsreningsverk
Måndag-fredag kl 7.00-16.00 

Degerängets vattenverk
Måndag-fredag kl 7.00-16.00 
Piteå Renhållning & Vatten AB     Box 555, 943 28 Öjebyn