Sortering för företag

Bild: Grävmaskin på Bredviksberget

Vi hjälper dig när du vill lämna avfall och restprodukter!

Återvinning av avfall ökar - deponering av avfall minskar. Det sker tack vare bättre sortering och bättre förståelse för nyttan av en bra avfallshantering. 

Det finns många möjligheter för ditt företag att lämna avfall på ett sätt som förbättrar både ekonomin och möjligheten till återvinning.

Allt avfall ska sorteras...

Antingen gör vi det åt dig eller så levererar du ditt avfall färdigsorterat vilket oftast är att föredra - det minskar dina kostnader och ökar miljönyttan.

När du sorterar avfall ska du alltid hålla isär:

 • Brännbart avfall
 • Matavfall
 • Restavfall
 • Farligt avfall
 • Elektronik 

Utöver det går det ofta att skilja ut andra avfallsslag beroende på vilken verksamhet du jobbar i. På en byggarbetsplats är det till exempel ofta klokt att ha separata behållare för trä, skrot, betong osv.  

Olika avfallsslag har olika krav på sortering och kvalitet. Det är viktigt för att vi i vår tur ska kunna skicka material vidare till återvinning. 

Här till höger finns informationsblad om några av de avfallslag som vi tar emot på Bredviksberget. Där kan du läsa om vilken sortering som krävs och vart materialet tar vägen sedan. 

Du som är företagare kan kontakta oss ifall du önskar:

 • Företagsbesök
 • Sorteringsinformation
 • Personalutbildning
 • Avfallsöversikt
 • Förslag på förbättringar
  av er avfallshantering

Ring vår kundtjänst på
tel. 0911-931 00.

Piteå Renhållning & Vatten AB     Box 555, 943 28 Öjebyn