Tvätt av avfallskärl

Bild;KärltvättKärltvätt är en tjänst som Piteå Renhållning & Vatten (Pireva) tillsammans med en entreprenör erbjuder företag. Vi kommer till ert företag och tvättar avfallskärlen mot beställning. Smutsiga avfallskärl skapar olägenheter både för de som ska lämna sitt avfall och de som ska hämta avfallet. Det ger en grogrund för ohyra, sprider onödig lukt samtidigt som det medför risk att avfallet kan fastna i kärlet så att det är svårt att tömma. Dessutom ger det ett slarvigt intryck, som kan medföra att sorteringen försämras med ökade kostnader som följd.

Hur  fungerar kärltvätt?

Vår entreprenör kommer ut till er med tvättutrustning monterad på en lastbil. Kärlet tvättas invändigt med hetvatten och med ett högt tryck genom ett roterande munstycke. Tvättningen sker i ett slutet system där spillvattnet samlas upp i en särskild tank. För att inte behöva anpassa tvättningen till när tömning skett, är vagnen också utrustad med kärllyft så att kärlet kan tömmas på avfall innan tvätt. Efter tvätt läggs avfallet tillbaka i kärlet. Om behov finns kan kärlet även tvättas på utsidan.

Vem kan beställa kärltvätt?

Endast företag kan beställa tvätt av sina avfallskärl. Kärltvätt utförs under sommarperioden maj-september. Tänk på att hyresfastigheter med soprum och kärl inomhus förbättrar hygienen väsentligt för sina hyresgäster då kärlen tvättas ofta. 

Var beställer jag kärltvätt?

Kärltvätt beställs hos vår kundtjänst tel 0911-931 01. Där får du lämna uppgifter om vilka kärl du vill ha tvättade, var de finns samt kontaktperson hos er. Är kärlen placerade i låst utrymme meddelar ni detta vid beställningstillfället. Entreprenören tar då kontakt med er kontaktperson och överenskommer om hur tillträde ska ske. Kärl placerade utomhus tvättas så snart som möjligt om annat inte avtalas.

Hur mycket kostar det?

För att kunna erbjuda lägsta pris samlar vi ihop flera beställningar och lägger en order hos vår entreprenör. Ni kan antingen beställa enstaka tvätt av kärl eller avtala om regelbunden tvätt en eller flera gånger per .
   

Pris                                                 Inkl moms          Exkl moms

Tvätt av kärl på 140-660 liter                 160 kr/kärl             128 kr/kärl

Ny tjänst - Städning av soprum

Företag som har soprum kan beställa städning av soprummet. I städningen ingår att golvet sopas av och spolas av med hetvatten, samt att väggarna spolas av med hetvatten där det är möjligt. Städning av soprum kostar  650 kr/soprum exkl moms och beställningen av denna tjänst gör du hos kundtjänst på tel. 0911-931 01. 

Piteå Renhållning & Vatten AB     Box 555, 943 28 Öjebyn