Tömningsschema

Här nedan följer en instruktion för att du ska få reda på när tömning av avfall normalt sker för villahushåll, dvs det bruna och gröna kärlet
 
Instruktion för tömningsscheman
1. Klicka på den bokstav som din gata/väg börjar på för att se vilken dag vi tömmer hos Dig och vilket område gatan tillhör.
 
2.  Notera vilket område du tillhör och vilken dag tömingen sker.
 
3. Klicka på ditt områdesschema för att se vilken vecka respektive kärl töms hos dig.
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |N | O | P | RS | T |UV&W | X Y Z | Å | Ä | Ö|
 
 
 
 
Tömningsscheman
                  
| Område 10 | | Område 16 | | Område 19 | | Område 24 |  | Område 29


Piteå Renhållning & Vatten AB     Box 555, 943 28 Öjebyn