Latrinavfall

Bild: Lartinkärl av majsstärkelseIdag tillhandahåller och säljer Piteå Renhållning & Vatten (Pireva) ett latrinkärl av majsstärkelse. Latrinkärlet av majsstärkelse är biologiskt nedbrytbart och kan hanteras på ett miljöriktigt sätt.

Var kan jag köpa latrinkärl?
Latrinkärl av majsstärkelse kostar 200 kr/st inkl. moms och kan köpas hos kundtjänst på Bredviksberget avfallsanläggning. I priset ingår hämtning av latrinkärl på anvisad plats (se nedan).

Hur stort är latrinkärlet?
Latrinkärlet har följande mått: volym 30 liter, höjd 41,2 cm, övre diameter 37,6 cm och nedre diameter 31 cm. Av arbetsmiljöskäl får latrinkärlet max väga 15 kg och ska därför fyllas max upp till nivåranden. 

Hur samlas latrinkärlen in?
Hämtning av latrinkärl sker vid uppsamlingsstället för avfall på fritidshusområden. Latrinkärlen samlas in av Pireva under perioden då tömning av avfall sker för fritidshus, dvs mellan vecka 18 och 39. OBS! Latrinkärlen får endast lämnas för avhämtning vid sophus, containers och kärl där uppsamling av avfall sker för fritidshus. 

Kan jag ta med mig latrinkärlet till Bredviksberget?
Ja, det går bra att själv lämna sitt latrinkärl på Bredviksbergets återvinningscentral (oavsett vikt) på en särskilt anvisad plats. Fråga personalen på plats, så hjälper de dig.

Vad gör jag med latrinkärl av andra material?
Har du en annan modell av latrinkärl får det inte lämnas vid uppsamlingsplatser/sophus som är ämnade för fritisdshusägare. Latrinkärl av metall eller annat material kan man lämna på Bredviksbergets avfallsanläggning.
 
Vad händer med latrinkärlet
Latrinkärlen av majsstärkelse med innehåll transporteras med matavfallet till Boden där det rötas och återvinns till fordonsgas och anläggningsjord. Det är viktigt att kärlen inte innehåller material som förstör rötningsprocessen. Det får inte lämnas annat avfall i latrinkärlen än vad de är avsedda för!
Piteå Renhållning & Vatten AB     Box 555, 943 28 Öjebyn