Elektronik/lampor

El-avfall/elektronik är allt som har sladd eller batteri. Ungefär en procent av innehållet i elavfall är farligt avfall, det vill säga ämnen som är farliga för miljö och hälsa. Därför får det inte hamna i brännbart utan det måste lämnas vid Bredviksbergets Återvinningscentral.

El-avfallet omfattas av producentansvar, dvs producenterna ansvarar för att det finns ett insamlingssystem för det. El-kretsen är näringslivets servicebolag för insamling och återvinning av el-avfall. Du lämnar ditt elektronikavfall på Bredviksbergets återvinningscentral. Boende i lägehet kan lämna elektronik i särskilda behållare i soprummet om fastighetsägaren tillhandahåller sådana.

Bild: Elektronik

Det här är el-avfall:

  • Diskmaskin
  • Spis
  • Eldrivna köksgeråd
  • Klockor
  • Datorer
  • Telefoner
  • Tv-apparater
  • El-tandborstar
  • Kyl och frys

 

Inbyggda batterier

Många saker har idag inbyggda batterier och därför tänker vi inte ens på att de innehåller ett batteri, exempelvis födelsedagskort som spelar musik och många leksaker.

 

Glödlampor och lågenergilampor vid Bredviksbergets ÅVC

Glödlampor och lågenergilampor lämnas på Breviksbergets ÅVC vid sorteringsstationen för farligt avfall. De får däremot absolut inte hamna i soppåsen då de innehåller miljöfarliga ämnen. Sockeln i glödlamporna innehåller bly och lågenergilamporna innehåller kvicksilver. Boende i lägehet kan lämna lampor i särskilda behållare i soprummet om fastighetsägaren tillhandahåller sådana.

 

Återvinning

El-avfall skickas till ett certifierat demonteringsföretag där det plockas isär. Drygt 45 procent av materialet i elavfallet ugörs av metaller som återvinns till nya objekt. Från elektronikskrot återvinns exempelvis betydliga mängder silver och guld. Komponenter som innehåller miljöfarliga ämnen tas om hand på ett riktigt sätt. Delar av plast och trä förbränns och blir energi.


Piteå Renhållning & Vatten AB     Box 555, 943 28 Öjebyn