Batterier

Små batterier kan lämnas i särskilda behållare (röda holkar) vid någon återvinningsstationerna i Piteå kommun. Det går även att lämna små batterier på Bredviksberget ÅVC vid sorteringsstationen för farligt avfall.

Du som bor i lägenhet där din fastighetsägare tillhandahåller fastighetsnära insamling så kan du lämna dina batterier i särskilda behållare i soprummet.

I batterier och särskilt i knappcellsbatterier finns miljöfarliga ämnen som kadmium, bly och kvicksilver. Därför är det viktigt att vi tar hand om våra batterier och lämnar in dem för att säkra hanteringen.

Bild: Batteriholken

 

Piteå Renhållning & Vatten AB     Box 555, 943 28 Öjebyn