Mottagningsavgifter Bredviksbergets Avfallsanläggning

Priserna är angivna exklusive moms samt i förekommande fall inklusive deponiskatt. 

Priserna gäller fr o m 2012-10-01.
 
 
GRUNDFRAKTIONER  kr/ton
Osorterat avfall Till sortering 1 300
Brännbart avfall Till energiutvinning 750
Matavfall Till rötning för biogas 860
Restavfall Till deponi 1 100

TRÄ OCH TRÄDGÅRD
   
Ris Ingen jord 0
Trä Sorterat 0
Strömaterial Till kompost  100
Ris/trädgårdsavfall  Osorterat 750
Rötter och Stubbar   750
Slipers Utan metall 750
Tryckimpregnerat Trä klassat som farligt avfall 2000
SCHAKT OCH KONSTRUKTION    
Jord/täckmassor Till sluttäckning 0*
Betong och tegel Krossad 0-250 mm 0
Betong och tegel 1x1x1 m 200
Betong och tegel 2x2x2 m 400
Borrsand ren   50
*= 20 kr/ton i ersättning till företag enligt överenskommelse
   
PAPPER OCH FÖRPACKNINGAR    
Papper   0
Pappersförpackningar   0
Well   0
Glasförpackningar skilj vitt / färgat 0
Metallförpackningar
  0
ASBEST OCH ELEKTRONIK    
Asbest karaktärisering krävs 1 100
Elektronik Producentansvar 0
Lysrör   0
Kyl/frys/sval Av hushållsmodell 0
Kyl/frysdiskar Övriga 0

ÖVRIGT
Hanteringsavgift för felaktigt levererat avfall - 500 kr/ton

Minimipris:       Brännbart avfall:  375 kr/lass
                       Osorterat avfall:  650 kr/lass
                       Övrigt avfall:    * 550 kr/lass
* Om tontaxan understiger minimipris debiteras minst 1 ton. 


 


Information

Kontakta vår kundtjänst på
tel. 0911-931 01 om ni har några frågor om mottagnings-avgifterna, priser för andra avfallsslag och om ni har stora mängder avfall.

Sortering

Alla avfallsfraktioner omfattas av sorteringsanvisningar som du kan läsa mer om i denna länk.

Piteå Renhållning & Vatten AB     Box 555, 943 28 Öjebyn