Mottagningsavgifter Bredviksbergets Avfallsanläggning

Priserna är angivna exklusive moms samt i förekommande fall inklusive deponiskatt. 

Priserna gäller fr o m 2016-07-01.
 
 
GRUNDFRAKTIONER  kr/ton
Osorterat avfall Till sortering 1 300
Brännbart avfall Till energiutvinning 850
Matavfall Till rötning för biogas 750
Restavfall* Till deponi 1 300

TRÄ OCH TRÄDGÅRD
   
Ris Ingen jord 850
Trä Sorterat 400
Strömaterial Till kompost  100
Ris/trädgårdsavfall  Osorterat 1300
Rötter och Stubbar   1300
Slipers Utan metall 750
Tryckimpregnerat Trä klassat som farligt avfall 2000
SCHAKT OCH KONSTRUKTION    
Jord/täckmassor Till sluttäckning *0
Betong och tegel Krossad 0-250 mm 0
Betong och tegel 2x2x2 m 400
Borrsand ren   50
*= 20 kr/ton i ersättning till företag enligt överenskommelse
   
PAPPER OCH FÖRPACKNINGAR    
Papper   0
Pappersförpackningar   0
Well   0
Glasförpackningar skilj vitt / färgat 0
Metallförpackningar
  0
ASBEST OCH ELEKTRONIK    
Asbest karaktärisering krävs 1 300
Elektronik Producentansvar 0
Lysrör   0
Kyl/frys/sval Av hushållsmodell 0
Kyl/frysdiskar Övriga 0

*=2015-01-01 höjdes deponiskatten fr 365 kr till 435 kr/ton

ÖVRIGT
Hanteringsavgift för felaktigt levererat avfall - 500 kr/ton

För vikter under 0,5 ton debiteras 0,5 ton

Kontakta oss för prisuppgift om du har annat avfall att lämna eller om du har mycket stora mängder av något.
 


Information

Kontakta vår kundtjänst på
tel. 0911-931 01 om ni har några frågor om mottagnings-avgifterna, priser för andra avfallsslag och om ni har stora mängder avfall.

Prislista

I följande länk kan du skriva ut den aktuella prislistan för mottagningsavgifter.

pdf.Priser mottagningsasvgifter

Sortering

Alla avfallsfraktioner omfattas av sorteringsanvisningar som du kan läsa mer om i denna länk.

Piteå Renhållning & Vatten AB     Box 555, 943 28 Öjebyn