Länkar

Avfall Sverige - här kan du läsa om senaste informationen från Avfall Sverige som är avfallbranschens största medlemsorganisation.
 
Förpacknings- och tidningsinsamlingen(FTI) - informationen från producenterna som ansvarar för att samla in förpackningar på Återvinningsstationerna i Sverige.
 
Sopor.nu - här hittar du information hur du ska sortera avfall och varför det bör sorteras, var avfallet ska lämnas och vad som händer sedan.
 
Håll Sverige Rent - här tar du del av information och kampanjsidor från Håll Sverige Rent
 
Batteriinsamlingen - här kan du läsa om insamling av batterier.

El-kretsen - information om hur producenterna tar hand om vårt el-avfall i Sverige.
 
Piteå Kommun Miljö- och byggkontoret - här hittar du information om miljö- och tillsynsfrågor som Piteå Kommun ansvarar över inom avfallsområdet. 
 
Naturvårdsverket -aktuell information om miljöfrågor från Naturvårdsverket.

Piteå Renhållning & Vatten AB     Box 555, 943 28 Öjebyn