Återvinningsstationer

Bild: Insidan av glasbehållare
Förpackningar av papper, hård plast, metall och glas samt tidningar, reklamblad och wellpapp lämnas till återvinningsstationerna (ÅVS). I Sverige har vi producentansvar, det vill säga producenterna ansvarar för att förpackningarna samlas in och återvinns på ett miljöriktigt sätt. Det är producenternas bolag Förpacknings- och tidningsinsamlingen som äger och driver de 27 återvinningsstationerna som finns i Piteå.
Material och föremål som inte är förpackningar, exempelvis plastmöbler, pulkor, leksaker, stekpannor, glödlampor och lågenergilampor lämnas inte vid återvinningsstationerna, utan på Bredviksbergets Återvinningscentral.

Batterier 
Förutom förpackningar kan även små batterier, lämnas i specifika behållare, röda holkar som finns vid flertalet av återvinningsstationer i Piteå kommun.  

Rengör innan sortering
Skölj ur förpackningen med lite vatten och låt den torka. Det ska inte finnas matrester kvar som kan börja lukta illa och dra till sig skadedjur på återvinningsstationen. Ett tips är att använda diskvattnet till dagens skörd av förpackningar. Består förpackningen av flera material, dela och lägg varje del i respektive behållare för de olika förpackningsslagen. Går förpackningen inte att dela, välj det material den består mest av.

Skötseln av återvinningsstationerna
Sedan 1 januari 2010 är det en privat entreprenör som på uppdrag av Förpacknings- och tidningsinsamlingen(FTI) svarar för skötseln med att att varje vecka städa, snöskotta och sanda återvinningsstationerna. Kommuninvånare som har synpunkter på skötseln av stationerna ska kontakta FTI på tel. 0200-88 03 11

Länkar till mer information

FTI 
 
 
Piteå Renhållning & Vatten AB     Box 555, 943 28 Öjebyn