Avfallskärlen får en egen identitet!

Arbetet med att att märka upp avfallskärlen hos ca 2 500 villahushåll i Piteå kommun pågår. Alla kärl ska förses med en transponder (RFID-tag) samt en dekal där adress, avfallsslag och kärlstorlek framgår. Kärlen får därmed en egen identitet och varje tömning kommer att registreras med uppgifter om var och när tömning är utförd (men inte om vad som slängts eller hur mycket).

Bra logistik och hög kvalité!
Märkningen av kärl gör vi för att underlätta för chaufförerna, kvalitetssäkra tömningsarbetet och snabbare kunna följa upp avvikelser och fel som kan uppstå under tömningsrundan. Dessutom blir det ett bra planeringsverktyg för att kunna lägga
upp tömningsarbetet.

Vad händer nu?
Under hösten åker vi ut och märker upp kärl som tillhör tömningsområde 10 dvs i Rosvik, Kopparnäs, delar av Öjebyn, Nybyn, Holmträsk, Lillpite, Roknäs Bergsviken, Storfors och Furulund. Fastighetsägare kommer att se att kärlet blivit märkt på den svarta brickan som fästs på framsidan och den dekal med din adress som fästs på sidan av kärlet.

 

Matavfall

Ändrade tömningsintervaller för matavfallskärlet

Bild;MatavfallskärlUnder vinterhalv-året ändras tömnings-intervallen för kärlet med matavfall (brunt) för dig som bor i villahushåll.
 
Matavfallskärlet kommer under vecka 44-11, dvs vinterveckorna att tömmas var fjärde vecka. Tömnings-intervallen kan förlängas då problem med lukt och småkryp inte uppstår vintertid. Förändringen bidrar till att minska transporterna vilket får en direkt påverkan på vår miljö. 

Från vecka 12 återgår vi till tömning varannan vecka.

Hållbar miljö

Lampor hör inte hemma i soppåsen!

Bild;LJuskällorI lågenergilampor finns det miljö- och hälsofarliga ämnen som ex gaser och kvicksilver som måste tas om hand och behandlas på ett säkert sätt. Därför är det viktigt att sorterar ut glödlampor och lågenergilampor så att det inte hamnar i hushållsavfallet. Lampor kan du lämna på Breviksbergets ÅVC vid mottagningsstationen för farligt avfall.

I Sverige har vi producentansvar på lågenergilampor, glödlampor och lysrör. Det innebär att producenterna är de som ansvarar för att ordna ett fungerade insamlingssystem för att samla in lampor från hushållen. Producenternas bolag Elkretsen ska även ansvara för att behandla och återvinna lampor och lysrör. Vill du läsa mer om hur producenterna tar hand om och samlar in lampor i Sverige "klicka" på länken nedan.

Till Elkretsens hemsida


Öppettider

Bredviksbergets Avfallsanläggning:

Måndag-fredag   kl 7.00-15.45

Extra öppethållande:

Måndag 29/12     kl 7.00-18.00

Nyttiga länkar

Sorteringsguide
Tömningsschema
Pirevas miljöalmanacka
Karta till Bredviksberget.pdf.nytt fönster
Klickbar karta över Bredviksbergets avfallsanläggning

 

Piteå Renhållning & Vatten AB     Box 555, 943 28 Öjebyn