När matavfallspåsarna börjar ta slut!

Bild; MatavfallskärlTill dig som bor i villahushåll 
När matavfallspåsarna tar slut för ett villahushåll får du nya genom att fästa en tom påse i handtaget på baksidan av bruna kärlet (se bild). Se till att fästa påsen väl synligt i mitten på handtaget. Nästa gång sopbilen tömmer kärlet för matavfall lämnar chauffören en ny omgång med 160 påsar på locket till kärlet. Du kan även hämta nya påsar hos kundtjänst på Bredviksbergets avfallsanläggning.

Till dig som bor i hyreshus
När matavfallspåsarna tar slut kontaktar du din hyresvärd eller fastighetsskötare som ska tillhandahålla påsar till dig som hyresgäst.

För mer information läs här

 

Miljö

Sommartömning av avfall upphör vecka 39

Bild;SommarkärlVecka 39 är sista vecka som avfallet töms för dig som har sommar-abonnemang för fritidshus. Denna vecka kommer alla sommarkärl att ställts undan, samt att sophus och containers stängs. 

Boende med året runt abonnemang har vintertömning i vanlig ordning mellan vecka 40-17. Från och med vecka 18, 2017 startar sommartömningen upp igen. 

Hämtning av latrinkärl
Den 26 september upphörde hämtningen av latrinkärl från fritidshusområden för sommarsäsongen 2016. Under vinterhalvåret kan man lämna sitt latrinkärl på Bredviksbergets återvinningscentral. 

Avfall

Nya områden i Piteå som får Grön Rutt

Bild;sopkärlUnder hösten kommer 
260 villahushåll i centrala Piteå att få en sk Grön rutt i sitt bostadsområde. Utöver detta kommer ca. 350 fastigheter i vissa delar av Bölebyn, Långnäs, Sjulsmark, Blåsmark, Hemmingsmark och Jävre att få en Grön rutt.
 
Detta sker genom att placeringen av sopkärl och postlådor samordnas på ena sidan av vägen. På så sätt skapas en Grön Rutt där vi tillsammans med fastighetsägare tar ett stort steg för en bättre miljö och ökad trafiksäkerhet. I samarbete med Posten och Piteå kommun arbetar Pireva med att införa en Grön Rutt i hela kommunen.

Läs mer om Grön Rutt


Öppettider

Bredviksbergets Avfallsanläggning:

Måndag              kl 7.00-20.00
Tisdag-fredag     kl 7.00-15.45

Extra öppethållande:

Söndag 30/10     kl 9.00-13.00

Nyttiga länkar

Sorteringsguide
Tömningsschema
Pirevas miljöalmanacka
Karta till Bredviksberget.pdf.nytt fönster
Klickbar karta över Bredviksbergets avfallsanläggning
Piteå Renhållning & Vatten AB     Box 555, 943 28 Öjebyn