Avfallskärlen får en egen identitet!

Arbetet med att att märka upp avfallskärlen hos ca 2 500 villahushåll i Piteå kommun pågår. Alla kärl ska förses med en transponder (RFID-tag) samt en dekal där adress, avfallsslag och kärlstorlek framgår. Kärlen får därmed en egen identitet och varje tömning kommer att registreras med uppgifter om var och när tömning är utförd (men inte om vad som slängts eller hur mycket).

Bra logistik och hög kvalité!
Märkningen av kärl gör vi för att underlätta för chaufförerna, kvalitetssäkra tömningsarbetet och snabbare kunna följa upp avvikelser och fel som kan uppstå under tömningsrundan. Dessutom blir det ett bra planeringsverktyg för att kunna lägga
upp tömningsarbetet.

Vad händer nu?
Under hösten åker vi ut och märker upp kärl som tillhör tömningsområde 10 dvs i Rosvik, Kopparnäs, delar av Öjebyn, Nybyn, Holmträsk, Lillpite, Roknäs Bergsviken, Storfors och Furulund. Fastighetsägare kommer att se att kärlet blivit märkt på den svarta brickan som fästs på framsidan och den dekal med din adress som fästs på sidan av kärlet.

 

Matavfall

Ändrade tömningsintervaller för matavfallskärlet

Bild;MatavfallskärlUnder vinterhalv-året ändras tömnings-intervallen för kärlet med matavfall (brunt) för dig som bor i villahushåll.
 
Matavfallskärlet kommer under vecka 44-11, dvs vinterveckorna att tömmas var fjärde vecka. Tömnings-intervallen kan förlängas då problem med lukt och småkryp inte uppstår vintertid. Förändringen bidrar till att minska transporterna vilket får en direkt påverkan på vår miljö. 

Från vecka 12 återgår vi till tömning varannan vecka.

Hållbar miljö

Grön rutt ett hållbart arbete för framtiden

Bild;Grön ruttGenom att samordna placeringen av sopkärl och postlådor på ena sidan av vägen skapas en Grön Rutt där vi tillsammans med fastighetsägare tar ett stort steg för en bättre miljö och ökad trafiksäkerhet. I samarbete med Posten och Piteå kommun arbetar Piteå Renhållning & Vatten med att införa en Grön Rutt i hela kommunen.

Sedan tidigare har Grön Rutt införts i Hortlax, Norrfjärden, Rosvik, Djupviken, Pitholm, Bergsviken, Storfors, Munksund, Mossen, Kopparnäs och Alterdalen. Under hösten har resterande delar av Munksund, samt Degeränget, Kullen och Öhn i Öjebyn införlivas med en Grön Rutt.

Här kan du läsa mer om Grön Rutt


Öppettider

Bredviksbergets Avfallsanläggning:

Måndag              kl 7.00-20.00
Tisdag-fredag     kl 7.00-15.45

Extra öppethållande:

Söndag 26/10     kl 9.00-13.00

Nyttiga länkar

Sorteringsguide
Tömningsschema
Pirevas miljöalmanacka
Karta till Bredviksberget.pdf.nytt fönster
Klickbar karta över Bredviksbergets avfallsanläggning

 


Piteå Renhållning & Vatten AB     Box 555, 943 28 Öjebyn