Kvällsöppna måndagar på Bredviksbergets ÅVC

Bild;Rampen.jpg
Från april månad är det åter kvällsöppet under alla helgfria måndagar på Bredviksbergets återvinningscentral. Det innebär att anläggningen håller öppet för privatpersoner fram till kl 20.00 alla helgfria måndagar under perioden april-november.

På Bredviksbergets ÅVC kan privatpersoner lämna sitt sorterade avfall på rampen eller på mottagningsstationen för farligt avfall. Genom att noggrant lasta avfallet på släpvagnen i den ordning som sorteringsstationer och behållare ligger går det snabbare att lossa avfallet.

Se också till att lasten på ditt släp är väl förankrat så att ingenting lossnar på vägen till anläggningen.
 
 

Återvinning

Lampor hör inte hemma i soppåsen!

Bild;LJuskällorI lågenergilampor finns det miljö- och hälsofarliga ämnen som ex gaser och kvicksilver som måste tas om hand och behandlas på ett säkert sätt.  Därför är det viktigt att sorterar ut glödlampor och lågenergilampor så att det inte hamnar i hushållsavfallet.  Lampor kan du lämna på Breviksbergets ÅVC vid mottagningsstationen för farligt avfall.

I Sverige har vi producentansvar på lågenergilampor, glödlampor och lysrör. Det innebär att producenterna är de som ansvarar för att ordna ett fungerade insamlingssystem för att samla in lampor från hushållen. Producenternas bolag Elkretsen ska även ansvara för att behandla och återvinna lampor och lysrör. Vill du läsa mer om hur producenterna tar hand om och samlar in lampor i Sverige "klicka" på länken nedan.

Till Elkretsens hemsida

Information

När matavfallspåsarna tar slut

Bild;MatavfallskärlTill dig som bor i villahushåll
När matavfallspåsarna tar slut för ett villahushåll får du nya genom att fästa en tom påse i handtaget på baksidan av bruna kärlet (se bild). Se till att fästa påsen väl synligt i mitten på handtaget. Nästa gång sopbilen tömmer kärlet för matavfall lämnar chauffören en ny omgång med 160 påsar på locket till kärlet. Du kan även hämta nya påsar hos kundtjänst på Bredviksbergets avfallsanläggning.

Till dig som bor i hyreshus
När matavfallspåsarna tar slut kontaktar du din hyresvärd eller fastighetsskötare som ska tillhandahålla påsar till dig som hyresgäst.

För mer information läs här

 

 


Öppettider

Bredviksbergets Avfallsanläggning:

Måndag             kl 7.00-20.00
Tisdag-Onsdag   kl 7.00-15.45
Torsdag             kl 7.00-12.00

Extra öppethållande:

Söndag 27/4      kl 9.00-13.00

Nyttiga länkar

Sorteringsguide
Tömningsschema
Pirevas miljöalmanacka
Karta till Bredviksberget.pdf.nytt fönster
Klickbar karta över Bredviksbergets avfallsanläggning

 


Piteå Renhållning & Vatten AB     Box 555, 943 28 Öjebyn