När matavfallspåsarna börjar ta slut!

Bild; MatavfallskärlTill dig som bor i villahushåll 
När matavfallspåsarna tar slut för ett villahushåll får du nya genom att fästa en tom påse i handtaget på baksidan av bruna kärlet (se bild). Se till att fästa påsen väl synligt i mitten på handtaget. Nästa gång sopbilen tömmer kärlet för matavfall lämnar chauffören en ny omgång med 160 påsar på locket till kärlet. Du kan även hämta nya påsar hos kundtjänst på Bredviksbergets avfallsanläggning.

Till dig som bor i hyreshus
När matavfallspåsarna tar slut kontaktar du din hyresvärd eller fastighetsskötare som ska tillhandahålla påsar till dig som hyresgäst.

För mer information läs här

 

Information

Från vecka 44 töms matavfallskärlet var 4:e vecka

Bild:Matavfallskärl
Tömningsintervallen för kärlet med matavfall (brunt) ändrades från vecka 44 till att tömmas var fjärde vecka för dig som bor i villahushåll. 
 
Tömningen av matavfallskärlet sker enligt en normal intervall under vecka 44-11. 

Från vecka 12 återgår tömningen av matavfallskärlet
till en utökad intervall,
varannan vecka.

 

Miljö

Nya områden i Piteå som får Grön Rutt

Bild;sopkärlUnder hösten kommer 
260 villahushåll i centrala Piteå att få en sk Grön rutt i sitt bostadsområde. Utöver detta kommer ca. 350 fastigheter i vissa delar av Bölebyn, Långnäs, Sjulsmark, Blåsmark, Hemmingsmark och Jävre att få en Grön rutt.
 
Detta sker genom att placeringen av sopkärl och postlådor samordnas på ena sidan av vägen. På så sätt skapas en Grön Rutt där vi tillsammans med fastighetsägare tar ett stort steg för en bättre miljö och ökad trafiksäkerhet. I samarbete med Posten och Piteå kommun arbetar Pireva med att införa en Grön Rutt i hela kommunen.

Läs mer om Grön Rutt


Öppettider

Bredviksbergets Avfallsanläggning:

Måndag-fredag    kl 7.00-15.45

Nyttiga länkar

Sorteringsguide
Tömningsschema
Pirevas miljöalmanacka
Karta till Bredviksberget.pdf.nytt fönster
Klickbar karta över Bredviksbergets avfallsanläggning
Piteå Renhållning & Vatten AB     Box 555, 943 28 Öjebyn