Placera avfallskärlen utanför vägbanan!

Bild;AvfallskärlPå vintern ska sopbilar, snöröjningsfordon och postbilar dela på gatan för
att kunna ge en god service till dig som villaägare. Vid snöfall kan dessa fordon få problem med att komma fram till din fastighet. Det är därför viktigt att avfallskärlen placeras så att tömning kan ske, och annan service inte hindras.

Du som fastighetsägare kan hjälpa till genom att snöröja runt om kärlet
och placera kärlet på en lämplig plats för tömning. Se till att avfallskärlet inte står på körbanan och att det är max 1,5 meter från körbanans kant. Kom ihåg att alltid dra tillbaka kärlet in på den egna fastigheten när tömningen är utförd.

 

Hushållsavfall

Placera avfallskärlet utanför vägbanan

Bild:AvfallskärlPå vintern ska sopbilar, snöröjningsfordon och postbilar dela på gatan till villafastigheter för att kunna ge en god service. Vid snöfall kan dessa fordon få problem med att komma fram till din fastighet. Det är därför viktigt att avfallskärlen placeras så att tömning kan ske, och annan service inte hindras.

Du som fastighetsägare kan hjälpa till genom att snöröja runt om kärlet och placera kärlet på en lämplig plats för tömning. Se till att avfallskärlet inte står på körbanan och att det är max 1,5 meter från körbanans kant. Kom ihåg att alltid dra tillbaka kärlet in på den egna fastigheten när tömningen är utförd.

Återvinning

Lampor hör inte hemma i soppåsen!

Bild;LJuskällorI lågenergilampor finns det miljö- och hälsofarliga ämnen som ex gaser och kvicksilver som måste tas om hand och behandlas på ett säkert sätt. Därför är det viktigt att sorterar ut glödlampor och lågenergilampor så att det inte hamnar i hushållsavfallet. Lampor kan du lämna på Breviksbergets ÅVC vid mottagningsstationen för farligt avfall.

I Sverige har vi producentansvar på lågenergilampor, glödlampor och lysrör. Det innebär att producenterna är de som ansvarar för att ordna ett fungerade insamlingssystem för att samla in lampor från hushållen. Producenternas bolag Elkretsen ska även ansvara för att behandla och återvinna lampor och lysrör. Vill du läsa mer om hur producenterna tar hand om och samlar in lampor i Sverige "klicka" på länken nedan.

Till Elkretsens hemsida


Öppettider

Bredviksbergets Avfallsanläggning:

Måndag-fredag   kl 7.00-15.45

Extra öppethållande:

Måndag 2/2       kl 7.00-20.00

Nyttiga länkar

Sorteringsguide
Tömningsschema
Pirevas miljöalmanacka
Karta till Bredviksberget.pdf.nytt fönster
Klickbar karta över Bredviksbergets avfallsanläggning
Piteå Renhållning & Vatten AB     Box 555, 943 28 Öjebyn