Försäljning av latrinkärl

Bild;LatrinkärlPiteå Renhållning & Vatten säljer ett särskilt latrinkärl. I priset ingår att vi hämtar upp kärlet när det är fyllt. Fastighetsägare som har fyllt sitt latrinkärl ska lämna det på uppsamlingsplatsen där fritidshus lämnar sitt hushållsavfall.

Latrinkärlen är tillverkade av majsstärkelse vilket gör dem biologiskt nedbrytbara och att de går att återvinna genom rötning.

Latrinkärlen som kostar 200 kr/st köper du hos vår kundtjänst på Bredviksbergets avfallsanläggning.

 

Trädgårdsavfall

Kompostjorden är slut

Bild;kompostjordFörsäljningen av kompostjord på Bredviksbergets ÅVC är avslutad för detta år.

Pga den tidiga våren har många hushåll kommit igång med sitt trädgårdsarbete tidigare än vanligt och detta har ökat efterfrågan på kompostjord. Det har inneburit att årets kompostjord tagit slut rekordtidigt.

Kompostjorden tillverkas av det trädgårdsavfall (löv och gräs) som Piteborna lämnar på Bredviksbergets ÅVC, som sedan komposteras och bearbetas till kompostjord. Den hög som tillverkas säljs från mitten av maj och så långt lagret räcker.

Matavfall

När matavfallspåsarna tar slut

Bild;MatavfallskärlTill dig som bor i villahushåll
När matavfallspåsarna tar slut för ett villahushåll får du nya genom att fästa en tom påse i handtaget på baksidan av bruna kärlet (se bild). Se till att fästa påsen väl synligt i mitten på handtaget. Nästa gång sopbilen tömmer kärlet för matavfall lämnar chauffören en ny omgång med 160 påsar på locket till kärlet. Du kan även hämta nya påsar hos kundtjänst på Bredviksbergets avfallsanläggning.

Till dig som bor i hyreshus
När matavfallspåsarna tar slut kontaktar du din hyresvärd eller fastighetsskötare som ska tillhandahålla påsar till dig som hyresgäst.

För mer information läs här

 

 


Öppettider

Bredviksbergets Avfallsanläggning:

Måndag              kl 7.00-20.00
Tisdag-fredag     kl 7.00-15.45

Nyttiga länkar

Sorteringsguide
Tömningsschema
Pirevas miljöalmanacka
Karta till Bredviksberget.pdf.nytt fönster
Klickbar karta över Bredviksbergets avfallsanläggning

 


Piteå Renhållning & Vatten AB     Box 555, 943 28 Öjebyn