Lampor hör inte hemma i soppåsen!

Bild; LjuskällorI ljuskällor som lågenergilampor kan det finnas miljö- och hälsofarliga ämnen som ex gaser och kvicksilver som måste tas om hand och behandlas på ett säkert sätt. Därför är det viktigt att sorterar ut glödlampor och lågenergilampor så att det inte hamnar i hushållsavfallet. Lampor och andra ljuskällor kan du lämna på Breviksbergets ÅVC vid mottagningsstationen för farligt avfall.

I Sverige har vi producentansvar på lågenergilampor, glödlampor och lysrör. Det innebär att producenterna är de som ansvarar för att ordna ett fungerade insamlingssystem för att samla in dessa ljuskällor från hushållen. Producenternas bolag Elkretsen ska även ansvara för att behandla och återvinna ljuskällor. Vill du läsa mer om hur producenterna tar hand om och samlar in ljuskällor i Sverige "klicka" på länken nedan.

Till Elkretsens hemsida

 

Information

Avfallskärlen får en egen identitet

Bild;avfallskärlArbetet med att att märka upp avfallskärlen hos ca 2 500 villahushåll i Piteå kommun pågår. Alla kärl ska förses med en s.k. passiv transponder (RFID-tag) som inte sänder ut signaler utan enbart kan läsas av.

Kärlen förses även med en dekal där adress, avfallsslag och kärlstorlek framgår. Kärlen får därmed en egen identitet och varje tömning kommer att registreras med uppgifter om var och när tömning är utförd.

Under vintern åker vi ut och märker upp kärl som tillhör tömningsområde 10 bla i  Lillpite, Roknäs, Bergsviken, Storfors och Furulund.

Senaste Nytt

När matavfallspåsarna tar slut

Bild;MatavfallskärlTill dig som bor i villahushåll
När matavfallspåsarna tar slut för ett villahushåll får du nya genom att fästa en tom påse i handtaget på baksidan av bruna kärlet (se bild). Se till att fästa påsen väl synligt i mitten på handtaget. Nästa gång sopbilen tömmer kärlet för matavfall lämnar chauffören en ny omgång med 160 påsar på locket till kärlet. Du kan även hämta nya påsar hos kundtjänst på Bredviksbergets avfallsanläggning.

Till dig som bor i hyreshus
När matavfallspåsarna tar slut kontaktar du din hyresvärd eller fastighetsskötare som ska tillhandahålla påsar till dig som hyresgäst.

För mer information läs här

 

 


Öppettider

Bredviksbergets Avfallsanläggning:

Måndag              kl 7.00-20.00
Tisdag-fredag     kl 7.00-15.45

Extra öppethållande:

Söndag 26/4       kl 9.00-13.00

Nyttiga länkar

Sorteringsguide
Tömningsschema
Pirevas miljöalmanacka
Karta till Bredviksberget.pdf.nytt fönster
Klickbar karta över Bredviksbergets avfallsanläggning
Piteå Renhållning & Vatten AB     Box 555, 943 28 Öjebyn