Återbruk gör skillnad

Bild;ÅterbrukHar du saker hemma som är för bra för att kastas? Ge dem en andra chans i vår nya byggnad för återbruk på Bredviksbergets ÅVC. Gamla saker som lämnas till återbruk gör stor nytta när de kan användas igen av någon annan.

Några av de saker som du kan lämna i byggnaden för återbruk är barnvagnar, cyklar, sportartiklar, leksaker, husgeråd, verktyg, redskap, elektriska hushållsapparater och möbler m.m. 
  
Vi samarbetar med Repris ÅVM, Röda Korset och PMU som tar hand om saker som lämnas till vårt återbruk. Sakerna kommer antingen att säljas eller ges bort i välgörande ändamål. Har du
större möbler och många saker kan du med fördel besöka någon
av dessa organisationers egna butiker för att lämna dessa där.

 

Elektronik

Lampor hör inte hemma i soppåsen!

Bild;LJuskällorI lågenergilampor finns det miljö- och hälsofarliga ämnen som ex gaser och kvicksilver som måste tas om hand och behandlas på ett säkert sätt. Det är viktigt att sorterar ut glödlampor och lågenergilampor så att det inte hamnar i hushållsavfallet. Lampor kan du lämna på Bredviksbergets ÅVC vid mottagningsstationen för farligt avfall eller i butiker som säljer lampor.

I Sverige har vi producentansvar på lågenergilampor, glödlampor och lysrör. Det innebär att producenterna är de som ansvarar för att ordna ett fungerade insamlingssystem för att samla in lampor från hushållen. Producenternas bolag Elkretsen ska även ansvara för att behandla och återvinna lampor och lysrör. 

Till Elkretsens hemsida

 

Matavfall

När matavfallspåsarna tar slut

Bild;MatavfallskärlTill dig som bor i villahushåll 
När matavfallspåsarna tar slut för ett villahushåll får du nya genom att fästa en tom påse i handtaget på baksidan av bruna kärlet (se bild).

Se till att fästa påsen väl synligt i mitten på handtaget. Nästa gång sopbilen tömmer kärlet för matavfall lämnar chauffören en ny omgång med 160 påsar på locket till kärlet. Du kan även hämta nya påsar hos kundtjänst på Bredviksbergets avfallsanläggning.

Till dig som bor i hyreshus
När matavfallspåsarna tar slut kontaktar du din hyresvärd eller fastighetsskötare som ska tillhandahålla påsar till dig som hyresgäst.

För mer information läs här


Öppettider

Bredviksbergets Återvinningscentral:

Måndag            7.00-20.00
Tisdag  7.00-16.00
Onsdag  7.00-16.00
Torsdag 7.00-16.00
Fredag 7.00-16.00

Nyttiga länkar

Sorteringsguide
Tömningsschema
Pirevas miljöalmanacka
Karta till Bredviksberget.pdf.nytt fönster
Klickbar karta över Bredviksbergets avfallsanläggning
Piteå Renhållning & Vatten AB     Box 555, 943 28 Öjebyn