Elavfall kan lämnas till butiker

ElavfallSedan föregående höst har insamlingssystemet av konsument-elektronik kompletteras med krav om att butiker som idag säljer elektronik ska kostnadsfritt ta emot elavfall enligt en-mot- en principen. 

Det innebär att om du som kund köper en produkt har du möjlighet att lämna in en kasserad och förbrukad produkt med samma funktion på försäljningsstället. 

Större butiker med en försäljningsyta större än 400m2 för elektronik ska även kostnadsfritt ta emot alla typ och mängd konsument-elutrustning som är mindre än 25 cm. 

Producentansvar med butiksinsamling för lampor och viss belysnings-armatur har funnits sedan år 2000. Det innebär att alla typer av lampor ska tas emot av butiker som är återförsäljare utav dessa produkter. 

Elektronik och lampor går  fortfarande bra att lämna in på Bredviksbergets återvinningscentral. För mer information gå in på länken nedan till El-kretsens hemsida.

Mer om insamling av elavfall

 

Avfall

Avfallskärlen får en egen identitet

Bild;avfallskärlArbetet med att att märka upp avfallskärlen hos villahushållen i Piteå kommun pågår. Alla kärl ska förses med en s.k. passiv transponder (RFID-tag) som inte sänder ut signaler utan enbart kan läsas av.

Kärlen förses även med en dekal där adress, avfallsslag och kärlstorlek framgår. Kärlen får därmed en egen identitet och varje tömning kommer att registreras med uppgifter om var och när tömning är utförd.

Under hösten åker vi ut och märker upp kärl i Blåsmark och Hemmingsmark.

Trafiksäkerhet

Nya områden i Piteå som får Grön Rutt

Bild;sopkärlUnder hösten kommer 
260 villahushåll i centrala Piteå att få en sk Grön rutt i sitt bostadsområde. Utöver detta kommer ca. 350 fastigheter i vissa delar av Bölebyn, Långnäs, Sjulsmark, Blåsmark, Hemmingsmark och Jävre att få en Grön rutt.
 
Detta sker genom att placeringen av sopkärl och postlådor samordnas på ena sidan av vägen. På så sätt skapas en Grön Rutt där vi tillsammans med fastighetsägare tar ett stort steg för en bättre miljö och ökad trafiksäkerhet. I samarbete med Posten och Piteå kommun arbetar Pireva med att införa en Grön Rutt i hela kommunen.

Läs mer om Grön Rutt


Öppettider

Bredviksbergets Avfallsanläggning:

Måndag              kl 7.00-20.00
Tisdag-fredag     kl 7.00-15.45

Extra öppethållande:

Söndag 30/10     kl 9.00-13.00

Nyttiga länkar

Sorteringsguide
Tömningsschema
Pirevas miljöalmanacka
Karta till Bredviksberget.pdf.nytt fönster
Klickbar karta över Bredviksbergets avfallsanläggning
Piteå Renhållning & Vatten AB     Box 555, 943 28 Öjebyn