Kvällsöppna måndagar på Bredviksbergets ÅVC

Bild;BilrampenI oktober månad är det många hushåll som förbereder sig för vintern genom att rensa upp i trädgårdar och städa ur sina hus. Då blir det ofta stora mängder avfall som kan lämnas på Bredviksbergets ÅVC.
 
För att utöka möjligheten för privatpersoner att lämna sitt avfall håller Bredviksbergets ÅVC kvällsöppet under alla helgfria måndagar fram till kl 20.00.
 
På Bredviksbergets ÅVC kan privatpersoner lämna sitt sorterade avfall på rampen eller på mottagningsstationen för farligt avfall. Genom att noggrant lasta avfallet på släpvagnen i den ordning som sorteringsstationer och behållare ligger går det snabbare att lossa avfallet.

Se också till att lasten på ditt släp är väl förankrat så att ingenting lossnar på vägen till anläggningen.

 

Märkning av kärl

Avfallskärlen i villor får egen identitet

Pireva har nu börjat arbetet med att att märka upp avfallskärlen hos ca 2 500 villahushåll i Piteå kommun. Alla kärl ska förses med en transponder (RFID-tag) samt en dekal där adress, avfallsslag och kärlstorlek framgår. Kärlen får därmed en egen identitet och varje tömning kommer att registreras med uppgifter om var och när tömning är utförd (men inte om vad som slängts eller hur mycket).

Bra logistik och hög kvalité!
Märkningen av kärl gör vi för att underlätta för chaufförerna, kvalitetssäkra tömningsarbetet och snabbare kunna följa upp avvikelser och fel som kan uppstå under tömningsrundan. Dessutom blir det ett bra planeringsverktyg för att kunna lägga upp tömningsarbetet.

Vad händer nu?
Under hösten åker vi ut och märker upp kärl som tillhör område 10 dvs i Rosvik, Kopparnäs, delar av Öjebyn, Nybyn, Holmträsk, Lillpite, Roknäs Bergsviken, Storfors och Furulund. Fastighetsägare kommer att se att kärlet blivit märkt på den svarta brickan som fästs på framsidan och den dekal med din adress som fästs på sidan av kärlet.

Hållbar miljö

Grön rutt ett hållbart arbete för framtiden

Bild;Grön ruttGenom att samordna placeringen av sopkärl och postlådor på ena sidan av vägen skapas en Grön Rutt där vi tillsammans med fastighetsägare tar ett stort steg för en bättre miljö och ökad trafiksäkerhet. I samarbete med Posten och Piteå kommun arbetar Piteå Renhållning & Vatten med att införa en Grön Rutt i hela kommunen.

Sedan tidigare har Grön Rutt införts i Hortlax, Norrfjärden, Rosvik, Djupviken, Pitholm, Bergsviken, Storfors, Munksund, Mossen, Kopparnäs och Alterdalen. Under hösten har resterande delar av Munksund, samt Degeränget, Kullen och Öhn i Öjebyn införlivas med en Grön Rutt.

Här kan du läsa mer om Grön Rutt


Öppettider

Bredviksbergets Avfallsanläggning:

Måndag              kl 7.00-20.00
Tisdag-fredag     kl 7.00-15.45

Extra öppethållande:

Söndag 26/10     kl 9.00-13.00

Nyttiga länkar

Sorteringsguide
Tömningsschema
Pirevas miljöalmanacka
Karta till Bredviksberget.pdf.nytt fönster
Klickbar karta över Bredviksbergets avfallsanläggning

 


Piteå Renhållning & Vatten AB     Box 555, 943 28 Öjebyn