Om Pireva


Den 1 januari 2008 gick Piteå Kommuns vatten och avloppsverksamhet samman med Renhållningen och bildade bolaget Piteå Renhållning & Vatten AB (Pireva). Bolaget sköter viktiga tjänster som berör kommunens alla invånare. Pireva svarar för vattenförsörjning, insamling och återvinning av avfall, samt rening av avloppsvatten i Piteå kommun.

Ren miljö och bra vatten
Många stora anläggningar som Bredviksbergets avfallsanläggning, Sandholmens avloppsreningsverk och Degerängets vattenverk ingår i bolaget. I verksamheten inryms även det 65 mil långa vattenledningsnätet och 48 mil långa avloppsledningsnätet som finns i kommunen.

Återvinning av avfall och slam
Bredviksbergets avfallsanläggning är bla ett mellanlagringsställe där olika avfallsslag sorteras för att sedan skickas vidare till återvinning. Det värdefulla i avfallet återvinns till nya material, energi och jord. Avloppsvattnet renas vid flera reningsverk varav Sandholmen är det största. Det behandlade slammet används för tillverkning av anläggningsjord som i sin tur används till grönytor och trädgårdar i Piteå.
 
Droppen och bladen
Bolagets logotyp ”Droppen och bladen” symboliserar grunden i Pirevas verksamhet att arbeta i ett kretslopp. Symboliken i logotypen bygger på att de två bladen befinner sig i olika livsstadier och en vattendroppe. Tillsammans skapar de en känsla av en process, så som ett kretslopp och fortsatt liv. Den blåa färgen står för vatten, den bruna för mull och jord samt den gröna färgen för växtlighet och liv.
 

Kontaktuppgifter


Piteå Renhållning & Vatten AB
Box 555
Garagevägen 3
943 28 Öjebyn
 
Tel: 0911-931 00 (vxl)
Fax: 0911-931 99

Org.nr: 55 60 57-1274

Bild;I Piteå kan du

Piteå Renhållning & Vatten AB     Box 555, 943 28 Öjebyn