Ombyggnationer av VA-ledningsnät på Strömnäs

Bild;VattendroppeFör att minska risken för störningar i vattenledningsnätet på Strömnäs så genomför Piteå Renhållning & Vatten tillsammans med Piteå kommuns Teknik -och gatukontor omläggningar av vatten- och avloppsledningar under hösten 2012.

Arbetet med omläggning av VA-ledningar och gatuarbetet berör boende på Pilgatan. Arbetar startade vecka 31 och beräkans pågå under hösten fram till oktober månad.  Asfaltering av området utförs under sommarhalvåret 2013.

Boende i det aktuella området kan periodvis bli utan vatten dagtid mellan kl 7.30-16.00. Alla boende i området har personligen underättats om de praktiska problem som kan uppstå under tiden då ombyggnationerna pågår.

Har ni några frågor om ledningsarbetet kan man kontakta vår kundtjänst på tel. 0911-931 01
Piteå Renhållning & Vatten AB     Box 555, 943 28 Öjebyn